Distel

De distel
BANK 2 - 14 DE DISTEL.jpg

Rij 2 bank 14 De distel

De distels op ons levenspad, symbool van de moeilijke dagen vol zorgen. Een van de straffen na de zondeval van de eerste mensen: “Doornen en distels zal de aarde u voortbrengen en in zweet uws aanschijns zult gij het brood eten”. Genesis III, 18.