Dijk & Mommers, Van

Deze fabriek werd onderzocht door Wagemakers, Ton

Firma Van Dijk & Mommers
Afbeelding gewenst
Type bedrijf Wollenstoffenfabriek
Vestigingsadres Smidspad 48/ Goirkestraat / West-Heikant 183
Datum oprichting 1 september 1862
Datum opheffing 10 december 1867
Eigenaars / oprichters Balthazar Josephus van Dijk (geb. 1804) en Hendrikus Mommers (geb. 1821)
Familieverbanden zoon van Peter Cornelis van Dijk
Herkomst eigenaars / oprichters Tilburg
Herkomst vreemd kapitaal B.J. van Dijk is kapitaalverschaffer voor minimaal 6000 gulden.

Algemene omschrijving

Balthazar Josephus van Dijk is de zoon van de lakenfabrikant (Peter) Cornelis van Dijk en mede eigenaar van de firma Dijk en Zoonen, C. van,.
Rond 1850 behoorde hij, met bijna 200 werklieden en een productie van 32000 el per jaar, tot de belangrijkste fabrikanten in Tilburg.
B.J. van Dijk ging een vennootschap aan met de fabrieksmeesterknecht H. Mommers. Laatstgenoemde kreeg de leiding over de fabriek voor een vast jaarsalaris van 313 gulden per jaar en was verkoper. B.J. van Dijk trad op als kapitaalverschaffer en was belast met administratie en inkoop van ruwe stoffen. Voor Van Dijk lijkt de onderneming een belegging gezien het feit dat hij het recht liet vastleggen om zich uit de zaak terug te trekken en een van zijn zonen als opvolger aan te stellen. Zover is het waarschijnlijk niet gekomen. Eind 1867 zou het bedrijf worden ontbonden. In 1871 richt Hendrikus Mommers de fa. Mommers & Zn., H. op.

Gezinskaarten

Familie verbanden

Hendrikus Mommers is een oudere broer van Christiaan Mommers, oprichter van Mommers & Co, C.
Balthazar van Dijk is de oudere broer van Gabriel van Dijk, oprichter van o.a. Dijk Franken, van

Bronnen

  • Regionaal Archief Tilburg Toegang 115, Notariële archieven Tilburg, akte notaris J.A. Daamen, inv. nr 2864
  • Regionaal Archief Tilburg Toegang 115, Notariële archieven Tilburg, notaris Verschuren
  • Schriftelijke mededeling en van Harry van Overbeek, kleinzoon van Henri en Cis Mommers
  • Barend Jan van Spaendonck. Gerard Cornelis van Spaendonck (1804-1873) : enkele facetten van de Tilburgse samenleving in het midden der negentiende eeuw. Tilburg : Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed, 1995.
  • P.C. Boeren. Het hart van Brabant : schets eener economische geschiedenis van Tilburg, uitgegeven bij gelegenheid van het honderd-jarig bestaan der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Tilburg en omgeving : 1842 - 11 october - 1942. Tilburg : Bergmans, 1942.
  • H.J. Roks. Ondernemen en ondernemerschap in de Tilburgse wollenstoffenindustrie 1830-1862. Nijmegen 1981. Doctoraalscriptie.