Dies natalis

BalkTiu.jpg

Dies Natalis is Latijn voor ‘dag van geboorte’. De universiteit viert deze geboortedag altijd op de derde donderdag van november. Dat is merkwaardig: het academisch jaar is dan immers al bijna drie maanden bezig. Over wat de échte geboorte- of stichtingsdatum van Tilburg University is, verschillen de meningen al vanaf 1927. Tot 1940 werd de dies gevierd op 7 maart, de datum waarop “Het Nederlands Episcopaat aan de Hun toevertrouwde geloovigen, Zaligheid in de Heer, bekend maakte dat er in Tilburg een RK Handelshoogeschool gevestigd zou worden.”

Diesere.jpg
De eredoctores Alexander Rinnooy Kan en Eleonore Stump (en hun erepromotoren, de rector (midden) en de pedel (rechts) na afloop van de diesviering in 2017

Van maart naar november

Van meet af aan was de instelling niet erg gelukkig met deze datum, en wel vanwege de vastenperiode. Het gaf geen pas dan feest te vieren. Na een discussie van meer dan tien jaar met het curatorium, dat aanvankelijk voet bij stuk hield, ging dat akkoord met een wijziging. Per brief, op 10 mei 1940, de dag dat de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, wordt aangekondigd dat de dies voortaan gevierd zou worden op 21 november, op ‘Maria Presentatie’ - de dag dat Maria door haar ouders in de tempel werd voorbestemd voor haar taak. Het programma van de dies is lang hetzelfde gebleven: in de ochtend een Heilige Mis in het centrum van Tilburg, in de middag de diesrede door de rector in de aula, in de avond het hooglerarendiner, met aansluitend een feestavond met studenten. De Heilige Mis raakte in de jaren zeventig in vergetelheid, terwijl de feestavond steeds meer allure kreeg. In die periode wordt om praktische redenen besloten om af te zien van de exacte datum en te kiezen voor een vast moment: de derde donderdag van november.

Andere geboortedagen

Dat lijkt een wijs besluit, aangezien er buiten 7 maart en 21 november nog twee data in aanmerking kunnen komen als Dies Natalis. Dat zijn 29 augustus, de dag waarop in 1927 de stichtingsakte bij notariskantoor Smitz passeerde. En ook de datum van de eerste academisch zitting in 1927 in de Nieuwe Harmonie aan de Stationsstraat was een optie geweest: 8 oktober. Deze datum staat vermeld op de staf van de pedel.