Diepenstraat (Tilburg)

Stadsdeel: Oud Zuid
Wijknaam: Korvel
Datum besluit: Secretarie 11 mei 1926 (2) [Gemeenteblad 1926 nr. 13]
Jaar: 1900Vanaf de Bredaseweg in zuidelijke richting tot het Korvelplein.


Diepenstraat.jpg


[Copyright foto: www.elsfranken.nl (2008)]


Herkomst

3997.jpg


Johannes Hendricus Arnoldus Diepen (1815-1897).In 1898 werd er langs het Diepen-straatje… na bekomen toestemming der eigenaren een slootje gegraven en in 1900 werd deze straat officieel door de gemeenteraad vastgesteld als lopende Van het plein Korvel bij het huis van wijlen den heer J. H. A. Diepen tot den Bredaschen weg bij de Paters van het H. Hart.

Johannes Hendricus Arnoldus Diepen werd geboren te Tilburg op 11 juni 1815 als zoon van Johannes Nicolaas Diepen en Maria Magdalena Adriana van der Voort. Hij was aanvankelijk met zijn broer George werkzaam in de Bossche zaak van de lakenfabriek van zijn vader en werd in 1835 aan het hoofd geplaatst van de pas opgerichte vollerij, ververij en wolwasserij der Diepens, Dongewijk genaamd, en in 1845 als mede-firmant in de Tilburgse fabriek aan het Korvel opgenomen. De nieuwe vennootschap heette voortaan firma J.N. Diepen & Co. Daarvoor heette de firma Diepen Jellinghaus & Co., opgericht in 1808 door Johannes Diepen (1774-1844), Frans Jellinghaus (ca. 1782-1841) (> Jellinghausstraat) en Willem van Spaendonck. In 1811 is de oudste zoon van Johannes Diepen, Johannes Nicolaas, in de firma opgenomen.


De fabriek leverde vooral lakens, duffels, karsaaijen en baaijen en was in 1816, met 366 werknemers en 41 lakengetouwen, de grootste wollenstoffenfabriek van Tilburg. In 1827 werd de eerste stoommachine in gebruik genomen, slechts enkele maanden nadat de eerste stoomachine in Tilburg geïnstalleerd was bij Pieter van Dooren (> Van Doorenstraat). In 1865 overleed Johannes Nicolaas Diepen; de firma bleef tot 1870 onder de naam firma J.N. Diepen & Co. voortbestaan. In laatstgenoemde jaar richtte Johannes Hendricus Arnoldus Diepen samen met zijn twee zoons Arnold Leon Armand (1846-1895) en Johannes Hubert Gustave (1848-1890) een commanditaire vennootschap op onder de naam Gebroeders Diepen.


Johannes Hendricus Arnoldus heeft een bijzondere plaats ingenomen in het industriële en openbare leven in Tilburg. Hij was wethouder van onderwijs in Tilburg (1851-1892), lid en voorzitter van de commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs (1874-1884), secretaris (1842-1852), ondervoorzitter (1852-1867) en voorzitter (1867-1890) van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, schoolopziener (1858-1880) lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant (1862-1886), lid van de plaatselijke schoolcommissie, kantonrechter-plaatsvervanger (1847-1892), correspondent van de Nederlandse Bank (1865-1878) en lid van het kerkbestuur van de parochie Korvel (18511896). Diepen was getrouwd te Heel op 25 juli 1841 met Clémentine Marie Francisca Hermans (geb. Niel 8 juni 1821, overl. Tilburg 22 januari 1892) en kreeg vijf kinderen. Hij was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (1884) en Ridder in de Orde van de H. Gregorius de Grote (1884). De oude Jan Diepen, zoals hij in Tilburg bekend stond, overleed op 20 juni 1897 op 82-jarige leeftijd.


Bron: Ronald Peeters, De straten van Tilburg (1987).