Dienstverlening

BalkTiu.jpg

BEST.png

Ondersteunend en beheerspersoneel

Onderwijs, onderzoek en valorisatie zijn de drie kernprocessen van de universiteit. De processen worden gedragen door wetenschappers, het ondersteunend en beheerspersoneel en uiteraard de studenten. Om ze goed te laten verlopen is een dienstverlenende organisatie ingericht. Die bestaat al sinds de start van de universiteit, maar is steeds omvangrijker en complexer geworden. Sinds de BEST-reorganisatie in 2015 bestaat die organisatie uit zeven centrale diensten, waarvan het personeel deels decentraal – bij de faculteiten – is gepositioneerd.

Academic Services

De grootste en meest direct aan het primaire proces gerelateerde dienst is Academic Services. Voor onderzoek is er bijvoorbeeld een afdeling die het aanvragen van onderzoekbeurzen ondersteunt. Op het terrein van onderwijs zijn er afdelingen die directe ondersteuning bieden aan studenten (bv. de studentendecanen en –psychologen, loopbaanadviseurs) en docenten (bv. didactisch deskundigen, toetsdeskundigen). Er is een studentdesk waar studenten terecht kunnen voor administratieve en andere vragen over hun opleiding, examenresultaten of een studie in het buitenland (of andersom: buitenlandse studenten kunnen er terecht voor een studie in Tilburg). Academic Services herbergt ook het bureau voor alumnirelaties en een afdeling die ondernemerschap van studenten ondersteunt.

Overige diensten

De ‘tweede schil’ aan diensten heeft een meer faciliterend karakter. Dat geldt uiteraard voor Library and IT services, waar de lijntjes met onderwijs en onderzoek heel kort zijn, maar ook voor Human Resources en Finance and Control waar wordt gezorgd voor de ‘productiemiddelen’ van de universiteit. De dienst Facility Services zorgt ervoor dat gebouwen en campus van de universiteit op orde zijn, aansluitend bij een ideaal onderwijs-, onderzoeks- en werkklimaat. Daar horen ook zaken als beveiliging en het sportcentrum bij, waar studenten en medewerkers ervoor kunnen zorgen dat hun gezonde geesten in een gezond lichaam huizen. Ook de secretariële dienstverlening voor heel de universiteit is organisatorisch ondergebracht bij Facility Services. De ondersteuning aan het bestuur van de universiteit, inclusief de medezeggenschap, gebeurt vanuit de compacte dienst Executive Services.