Dienaressen van de Heilige Geest

De missiecongregatie van de Dienaressen van de Heilige Geest werd in 1889 opgericht in het Limburgse Steyl en bestond aanvankelijk alleen uit Duitse zusters. Zij waren voornamelijk actief in het onderwijs, als voorbereiding op hun werk in de missie. In 1923 vestigden de zusters zich ook in Tilburg, waar ze les gingen geven aan de lagere meisjesschool in de toen nieuwe wijk Loven. Daarnaast werden ze actief in het jeugdwerk en de zieken- en bejaardenzorg. In 1932 betrokken zij een door Sjef Donders ontworpen klooster op het Sint Willebrordplein. Vanwege de kleur van hun habijt werd de congregatie alom aangeduid als ‘blauwe zusters’. In 2002 verhuisden de zusters naar een nieuwbouwcomplex naast de Petrus Donderskerk. Vanuit die plek leggen de laatste zusters zich toe op wijkwerk, hulp aan asielzoekers en begeleiding van HIV-patiënten.