Dialect

In Tilburg komt het dialect in het dagelijkse taalgebruik steeds minder voor. Daarvoor in de plaats is het regiolect gekomen, een regionale omgangstaal tussen dialect en standaardtaal. Op momenten dat Tilburgers hun identiteit willen benadrukken wordt dikwijls toch voor het dialect gekozen. Taal is immers de belangrijkste uitingsvorm van een cultuur, zowel landelijk als regionaal en lokaal. Jonge kinderen die deelnemen aan Driekoningenzingen, doen dat nog steeds (deels) in het dialect. Motto’s, liedjes, toespraken, tonpraoten (leuteren) en andere mondelinge uitingen die met carnaval te maken hebben, zijn veelal in het dialect.

Zie ook

Geheugen van Tilburg