Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Derde Orde

Derde Orde
12.1 Leden 3e orde 1940 S3 blz 58.jpg
De Derde Orde uit Biezenmortel rond 1940. Achterste rij vlnr: Onbekend, Kato vd Brand, Anneke vd Loo, Sjaantje Pijnenburg, Annie Verhoeven, Janneke Keuninx, Marie de Jong, Doortje de Laat en Riet vd Bersselaar. Voorlaatste rij: Cor de Jong, Marie Pijnenburg, Rika Mallens en Jans Heijmans. Derde rij: Rika vd Pas, NN vd Laak, Onbekend, Mien vd Loo, Anna Melis, Ciska v Balkom, Frida vd Laak, Marie Heijmans, Luus vd Pas. Tweede rij: Marie vd Loo, Miet Kuijpers, Sjaan de Weijer, Juffr. Annie Vercammen, Pater Pachomeus, Zus Hosli, Anna Kuijpers, Sjaan Kuijpers. 1e rij: Miet v Drunen, Anneke de Laat, Janske Kroot, Lena vd Pas, Pietje de Laat, Henny Heijmann en Rika v Drunen.


Derde Orde
12.4 Scapulier 3e orde.jpg
Scapulier 3e ordeDe Derde Orde was en is een spirituele beweging van leken, die het levensideaal van Franciscus van Assisië belangrijk en uitvoerbaar vonden en vinden. Ook Biezenmortel kende een Derde Orde. Mannen en vrouwen, die niet in staat waren om de kloosterregel van Franciscus of Clara te volgen, maar wel geloofden in de ideeën van beiden, probeerden zoveel mogelijk in hun dagelijks leven het Franciscaanse ideaal te verwezenlijken. Voor hen was er de mogelijkheid om lid te worden van de Derde Orde. Aspirant-leden volgden een noviciaat, een proeftijd en werden daarna “gekleed” met een scapulier en een koord, dat onopvallend gedragen werd. Ze kwamen regelmatig bij elkaar om te bidden, om in de Bijbel te lezen en om inspiratie te vinden bij elkaar. De Derde Orde werd geleid door een priester van de Eerste Orde, een Minderbroeder, een Kapucijn of een Conventueel. Het grootseminarie van de Kapucijnen stond in Biezenmortel en dat verklaart waarom in Biezenmortel wel een Derde Orde was en in Udenhout niet. Wat werd van de Derde Ordeling verwacht? Dagelijks de H.Mis bijwonen, twaalf maal het Onze Vader, twaalf maal het Wees Gegroet en twaalf maal Eer aan den Vader bidden, voor en na het eten God met eerbied en dankbaarheid aanroepen, 's avonds het geweten onderzoeken en een oprecht berouw verwekken. Maandelijks biechten en de H.Communie ontvangen, de vergaderingen bijwonen en bij de collecte in de vergaderingen naar vermogen bijdragen voor de armste leden. In de loop van het jaar vasten op de 3e oktober en de 7e december, vigiliedagen voor het feest van Franciscus op 4 oktober en voor het feest van Maria Onbevlekt ontvangen op 8 december, zieke leden bezoeken. Voortdurend het scapulier en koord van de Derde Orde dragen; te vrije toneelvoorstellingen en dansgezelschappen vluchten en nooit deelnemen aan brasserijen, matig zijn in eten en drinken; geen slechte boeken of dagbladen lezen, zich onthouden van onzuivere woorden en onbetamelijke scherts.