Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Den Brand - Van Strijdhoven

In het kadaster van 1832 staat genoteerd dat Peter Paulus van Strijdhoven twee huizen bezit, ongeveer ter plaatse van de Oude Bosschebaan 9. In 1872 wordt na de dood van Peter Peter van Strijdhoven en zijn vrouw Hendrica van Loon opnieuw hun erfenis verdeeld. Er zijn vijf kinderen. De twee dochters krijgen elk 600 gulden in contanten. De roerende en onroerende zaken worden verdeeld tussen de drie zonen: Jacobus, Cornelis en Petrus. Het huis gaat naar Cornelis en Peter. Cornelis herbouwt in 1874 ter plaatse een woning. Jacobus bouwt op het hem toebedeelde perceel in 1873 een nieuw huis (tegenwoordig Oude Bosschebaan 7). Uit de beschrijving van de roerende zaken blijkt dat de familie Van Strijdhoven ook bijen houdt. Een bijenhal en bijenkorven maken deel uit van de nalatenschap. Het boerderijtje ter plaatse van de Oude Bosschebaan 7 komt later in bezit van de familie Van Berkel door het huwelijk op 20 augustus 1901 van Jacoba van Strijdhoven met de Loonse schoenmaker Cornelis van Berkel. Bij hen woont ook een oom van Jacoba in, Peter Peter van Strijdhoven. Oom Peter is sinds enkele maanden weduwnaar van Petronella Vugts. Het echtpaar heeft geen kinderen, zodat de nicht de zorg voor haar bejaarde oom op zich kan nemen. Als dank daarvoor neemt oom Peter haar als enig erfgename op in zijn testament.

Wanneer in 1902 wederom een nalatenschap wordt gedeeld, blijkt de boerderij Oude Bosschebaan 9 nog steeds in de familie te zijn. In 1902 verdelen de erfgenamen de goederen van Cornelis van Strijdhoven tussen zijn weduwe Adriana Denissen, Martinus van Strijdhoven, de zoon uit zijn eerste huwelijk met Maria Vugts, en Petrus van Strijdhoven, geboren uit het tweede huwelijk met Adriana Denissen. Zoon Peter krijgt de oude boerderij en de roerende goederen toebedeeld en moet ƒ3.175 aan zijn moeder en halfbroer uitkeren. Zijn moeder krijgt daarnaast een huisje en erf aan de Zandkant toebedeeld, vlakbij de oude Hemelrijksche hoeve, dat vroeger ook familiebezit was. Dat huis had Cornelis van Strijdhoven in 1879 laten bouwen op een perceel dat de wat negatief klinkende naam de Hel had. Ter plaatse staat nu de woning met de naam De Tolberg.

Petrus van Strijdhoven en zijn zoon Johannes Wilhelmus van Strijdhoven kopen in 1923 de boerderij van de ongehuwde broers Willems in de Kuil. De oude boerderij in den Brand op het adres Oude Bosschebaan 9 blijft dan nog wel in de familie. Nadat hun vader in 1935 was overleden, verdelen de broers Cornelis en Johannes op 1 mei 1936 het onroerend goed in den Brand. Het bestaat uit een huis, schuur, erf, tuin, bouwland, weiland, hakhout, schaarbos, en moeras, samen groot 9.55.65 ha.


Zie ook 15 In den Brand en Den Brand - Van Asten