Deen Klaus Gottfried AlbertFamilienaam: Deen
Voornamen: Klaus Gottfried Albert
Geboortedatum: 22.6.1928
Geboorteplaats: Stettin (Dld.)
Adres: Pelgrimsweg 45
Woonplaats: Tilburg
Gemeente: Tilburg
Huwelijkse staat: ongehuwd
Overlijdensdatum: 16.7.1943
Leeftijd: 15 jaar
Plaats overlijden: Sobibor
Individuele gebeurtenis: Omgekomen in het concentratiekamp Sobibor.


Individuele gebeurtenis

Klaus Gottfried Albert Deen werd op 4 september 1934 ingeschreven op de Openbare Lagere School aan de Korte Schijfstraat 17 (RAT 631, inv.nr. 15). In Regionaal Archief Tilburg bevindt zich een overzicht van cijfers van de schooljaren 1937-1938 (klas 4), 1938-1939 (klas 5, 1939-1940 (klas 6) en 1940-1941 (klas 7)(RAT 631, 1995-4). Vanaf 2 september 1941 zou Klaus naar de Rijks-HBS te Tilburg gaan, maar op last van de bezetter moesten in augustus 1941 alle Joodse leerlingen verwijderd worden. De naam van Klaus Deen staat dan ook op de lijst van veertien leerlingen van de Rijks-HBS waarin directeur Bastiaenen aangeeft welke leerlingen Joods zijn. Hoewel wel ingeschreven als leerling heeft Klaus Deen uiteindelijk niet op de Rijks-HBS gezeten. Zijn naam staat dan ook niet vermeld op de plaquette in de hal van de school. Op 1 juni 1943 werd Klaus gedeporteerd naar concentratiekamp Vught, op 2 juli 1943 naar Westerbork en op 13 juli 1943 op transport naar Sobibor waar hij overleed op 16 juli.

Gezinsleden

Klaus was zoon van Willy Deen en Käthe Wolff en broer van Helga Deen.

Woonadres

Pelgrimsweg 45 (Tilburg)

1997 Monumentje Openbare Lagere School III

De Joodse leerlingen van de openbare lagere scholen mochten die vanaf augustus 1941 niet langer bezoeken. De directeuren kregen de opdracht om lijsten samen te stellen met de namen van Joodse leerlingen. De Rijks HBS gaf veertien namen op, de twee openbare lagere scholen van Tilburg samen zesentwintig. De OLS no. III was gevestigd aan de Korte Schijfstraat, in het centrum van de stad. In 1997 vond er een reünie plaats van de voormalige klas 6 en 7 uit 1940-1941. Aangezien het oude schoolgebouw gebruikt werd door kunstenaars, werd in de naastgelegen Openbare Basisschool De Vuurvogel de plaats van herinnering gecreëerd. Oud-klasgenoot Piet de Vries maakte daarvoor een monumentje: een gespleten zwerfkei met daarop de namen van vijf Joodse kinderen die in het schooljaar 1940-1941 in zijn klas zaten: Isaak Buchen, Lore Cohen, Klaus Deen, Lex van Leeuwen en Roosje Mozes. De tekst aan de binnenzijde van de zwerfkei luidt: 'Als deze steen zijn wij ruw gescheiden door helse krachten buiten ons, blijven wij altijd een deel van elkaar.’ Een van de oud-klasgenoten licht de betekenis toe: 'Dat de steen gespleten is, vind ik heel symbolisch, wij zijn verscheurd door het verlies maar voelen een verbondenheid met de gevallenen.' In eerste instantie hing het monument in een zilveren schaal, afgedekt met perspex in de hal van De Vuurvogel. Toen deze school sloot, is het monument teruggegaan naar voormalig klasgenoot Frank Mols, die het nu thuis bewaart.

Literatuur

Ad van den Oord, Ronald Peeters en Ton Wagemakers, 'Helga Deen 1925-1943. Een levensverhaal van achttien jaar, drie maanden en zeven dagen', in Dit is om nooit meer te vergeten. Dagboek en brieven van Helga Deen 1943 (Tilburg/Amsterdam 2007) 97-136.

Geheugen van Tilburg