Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

De Zonnebloem afdeling Udenhout

Het ontstaan van de Afdeling Udenhout-Biezenmortel. Tot 1995 was er in Udenhout en Biezenmortel geen afdeling van De Zonnebloem. Wel bestond er al jarenlang een ziekenbezoekgroep vanuit de parochie, waarin Tonny den Ouden een belangrijke rol vervulde. Zij werkte al 15 jaar samen met De Zonnebloemafdeling van Tilburg. In 1995 besloot de Zonnebloem een eigen afdeling Udenhout op te richten, hetgeen op de pastorie voor onrust zorgde. Twee ziekenbezoekgroepen in het dorp, naast elkaar, die elkaar misschien wel zouden beconcurreren, was ongewenst. Het bracht aanvankelijk weerstand, maar het leidde tot een bijzonder initiatief, waarvan Tonny den Ouden het voortouw nam. De parochiële ziekengroep werd in z’n geheel een zelfstandige Zonnebloem-afdeling.

Hett initiatief resulteerde op 14 november van dat jaar tot de officiële oprichting van De Zonnebloemafdeling Udenhout-Biezenmortel. De oprichting vond met een feestelijke bijeenkomst plaats op het gemeentehuis. Naast het nieuwe bestuur en de vrijwilligers waren daarbij ook aanwezig burgemeester Dijkstra, afgevaardigden van de parochie en Stichting Welzijn Ouderen, huisartsen en andere genodigden.

Tonny den Ouden was de eerste voorzitster en is tot op de dag van vandaag actief, in totaal veertig jaren. Uit de jaren van haar voorzitterschap komen belangrijke woorden, die zij vaak heeft uitgesproken en die vele leden van de Zonnebloem nog haast kunnen dromen: “Denk vanuit de gasten! Bezoekwerk is een essentieel onderdeel van de Zonnebloem! Luister, wandel met de gast mee, oordeel niet, geef vertrouwen! Horen zien en zwijgen! Neem je gast in bescherming! Luisteren is een belangrijke eigenschap voor een vrijwilliger! Ieder van ons heeft talenten, maak daar gebruik van! Je kunt niet zonder de ander! Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend, het is geen inhoudsloos gebeuren! De gast rekent op je!”

Bij de start in 1995 kreeg de Zonnebloemafdeling een schenking van 10.000 gulden van het Baetenfonds.

In 1995 waren er 17 vrijwilligers voor 22 gasten. Nu, anno 2019, zijn er 30 vrijwilligers die tezamen regelmatig 90 gasten bezoeken.

Doelgroep en activiteiten van De Zonnebloem Alhoewel de doelgroep van De Zonnebloem officieel bestaat uit mensen met een lichamelijke beperking, is daar in Udenhout en Biezenmortel altijd “soepel” mee omgegaan. Ook eenzame mensen werden en worden nog steeds vaak bij De Zonnebloem betrokken. De Zonnebloem-activiteit die voor buitenstaanders het minst in het oog springt, maar misschien wel de belangrijkste is, is het bezoekwerk. Wanneer iemand een lichamelijke beperking heeft, ziet zijn/haar wereld er vaak anders uit. De deur uitgaan is minder vanzelfsprekend. Mensen raken meer en meer in een isolement. Als er dan iemand is die regelmatig op bezoek komt en een luisterend oor biedt of gewoon gezellig wat komt bijpraten, ziet de dag er opeens heel wat zonniger uit.

Naast het bezoekwerk organiseert de afdeling Udenhout-Biezenmortel vanaf de oprichting jaarlijks een aantal activiteiten voor haar doelgroep. Voorbeelden daarvan zijn een sinterklaasfeest, een kerstdiner, een picknick, het bezoeken van theater- of muziekuitvoeringen of uitstapjes voor vooral aan een rolstoel gebonden gasten naar bijvoorbeeld de Beekse Bergen, het Openluchtmuseum in Arnhem, de Keukenhof en de Efteling. Steeds zijn veel vrijwilligers nodig om alle gasten te vervoeren.

Elk jaar oktober is de grote Zonnebloem(mid)dag, die voorheen ook wel Ziekendag werd genoemd. De gasten worden uitgenodigd in ‘t Plein. Er is koffie/thee met gebak, een bezinning, een muzikaal optreden of een conference en de middag wordt afgesloten met een Brabantse koffietafel. Ook is er een loterij met heel veel prijsjes, zodat er veel gelukkige prijswinnaars zijn.

Twee keer per jaar is het voor een beperkt aantal gasten mogelijk deel te nemen aan een Zonnebloemvakantie in een vakantieaccommodatie of deel te nemen aan een landelijke Zonnebloem (boot)vakantie.

Vrijwilligers Uit het voorgaande blijkt dat er In Udenhout/Biezenmortel elk jaar veel voor de gasten wordt georganiseerd en natuurlijk zou dat niet kunnen zonder vrijwilligers. Vrijwilligers die zorgen voor de organisatie, voor het vervoer en voor hapjes en drankjes. Onlangs vertelde een gast. “Als er niet zoveel vrijwilligers waren in mijn omgeving, zouden mijn dagen er anders uit zien”. Wat een mooi compliment!