De Swaen

De Swaen
0043.jpg
Locatie Markt 28, Geertruidenberg

Op de gevelsteen van Markt 28 staan een familiewapen en het jaartal 1603. Het familiewapen bestaat uit drie zwarte vogels met in het midden een sikkelvormige maan. Het wapen werd gebruikt door Baltasar Maes de Loeckere (of Louckre) die hier woonde van 1600 tot 1619.

Informatiebron

  • Sjaak de Hoogh.