De Reit

De herdgang De Reit, ook wel geschreven als De Rijt, is erg oud. Al in 1390 was er sprake van de ‘Vlasstraet aen die Rijt’, maar het is niet duidelijk of hiermee de herdgang wordt bedoeld of de waterloop waarnaar de herdgang is vernoemd. ‘Reit’ is namelijk een algemene benaming voor een waterloop, in dit geval De Werft. In 1423 is er echter sprake van ‘den heertganc vander Rijt’. De kern van De Reit was de driehoek die gevormd werd door de verdwenen Reitsestraat en de Tweede Reitsezijstraat en een niet meer bestaand deel van de Beukenstraat (nu ongeveer het Reitseplein). Het was echter geen driehoekig plein, zoals bij andere herdgangen. Op de kaart van Diederik Zijnen (1760) dragen de hoekpunten de namen ‘Hoge Mart’, ‘Doden Hoek’ en ‘Koninx Hoek’. De belangrijkste weg in De Reit was de Reitsestraat, die De Hoeven en De Berkdijk met elkaar verbond. Een gedeelte van de Academielaan en een bekeid stukje straat bij de Sportweg zijn er de enige restanten van. De belangrijkste veldnaam in De Reit was de Vellinge hoeve, die al genoemd wordt in 1422. Een hoeve was vroeger een stuk land van circa zestien hectare. In dit geval ging het om land dat eigendom was van Willem Vel. De Reit is nooit dichtbewoond geweest. Vanaf 1958 werd hier de huidige woonwijk ontwikkeld.