De 338 Tilburgers in de Etat de Population van 1810

De 'Etat de population' van Tilburg uit 1810

Gelukkig is te Tilburg de volkstelling bewaard die aangelegd werd toen onze gewesten bij het Franse Keizerrijk werden ingelijfd.
Op de titelpagina wordt vermeld dat deze lijst van alle Tilburgers uit 1810 is aangelegd in juni 1810. Uit de erin vermelde gegevens blijkt dat dat niet juist is en dat hierbij enkele maanden bijgeteld moeten worden. Tot het eind van 1810 zijn nog geborenen in de lijst vermeld.
Hoewel bij iedere inwoner een geboortedatum opgenomen kon worden, is blijkbaar anders gewerkt bij het afvragen en invullen van de lijst. Men krijgt de indruk dat men naar leeftijden gevraagd heeft.
Slechts in weinig gevallen staat er een complete geboortedatum vermeld.
Bij de berekening van het geboortejaar - de meest voorkomende vermelding - is men nogal slordig omgesprongen. Kinderen uit 1810 krijgen een leeftijd van een aantal maanden; de voor ons onderzoek nodige kinderen uit 1809 worden nogal eens vermeld als geboren in 1808, een enkele keer als geboren in 1810 !
Met de vermelde geboortedata moet dus voorzichtig worden omgegaan en deze behoeven nader onderzoek.

Alle geborenen die werden aangetroffen, zijn vermeld met hun volgnummer uit dit register.
Ruim een-vijfde van de borelingen uit 1809 heeft dit register niet meer gehaald. Ze waren al overleden.
Bij deze kinderen is toch gezocht naar het gezin waarbinnen ze ter wereld kwamen.
Van de reeds overledenen is het nummer van hun vader vermeld in een volgende kolom.
Een vraagteken duidt aan dat deze toewijzing niet te vinden was (??). Dat betrof 10 kinderen. Mogelijk was het gezin intussen verhuisd. Deze volkstelling is een momentopname, dus verdere gegevens daarvan ontbreken jammergenoeg.
Ook kan het zijn dat de aanduiding van dit gezin niet zo zeker is (?).

Het register is in het frans gesteld. Alle voornamen kregen een frans tintje, zoals dat ook gebeurd is bij de oudste akten van de burgerlijke stand tijdens de Franse inlijving (1811-1813); ook de beroepen en verdere vermeldingen behoeven vertaling. Ook zijn soms namen verhaspeld. Zo de familie Voets vermeld als Rots (nr 609 e.v.).
Bij de 338 Tilburgers zijn de tot nu toe bekend geworden geboorte/doop- en overlijdensdata uit de wiki en aanvullend onderzoek vermeld. Hieruit blijkt dat intussen in vier maanden al erg veel werk is verzet.
Jammergenoeg is de in excel aangemaakte lijst moeilijker leesbaar in een wiki.
5 mei 2009
bijgewerkt met gegevens van o.a. Pieter van de Sanden en de wiki's 21 mei 2009

samenstelling: Wim de Bakker


Bestand:Etat Tilburg 1810 21-5-2009.jpg