Data science Center Tilburg

BalkTiu.jpg

Mede door de opkomst van de sociale media en het Internet of Things stijgt de hoeveelheid beschikbare data explosief. De kosten voor opslag van data zijn de afgelopen jaren enorm gedaald en de rekenkracht van de computer om de data te onderzoeken is drastisch toegenomen. Data Science is het multidisciplinaire vakgebied dat data ontsluit. Doel is om bruikbare inzichten uit de data te destilleren waardoor er intelligentere beslissingen kunnen worden genomen wat uiteindelijk tot betere resultaten leidt.

Onderzoek van vier faculteiten

Tilburg University speelt een unieke rol in dit veld omdat op de universiteit nagenoeg alle benodigde kennis en expertises aanwezig zijn voor data science. Niet alleen kennis van de ‘harde’ kant zoals datamining, artificial intelligence en analytics, maar ook kennis over juridische en ethische aspecten. Bij het Data Science Center Tilburg (DSC/t) zijn vier Tilburgse faculteiten betrokken: Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg School of Humanities, Tilburg Law School en Tilburg School of Economics and Management.

Toepassingsgebieden

Kenmerkende toepassingsgebieden van het DSC/t zijn gezondheid, marketing, human resources, logistiek, humanitaire hulp en finance. In het kader van het impactprogramma van de universiteit zijn drie thema’s omschreven, waarbinnen activiteiten op het terrein van valorisatie zich concentreren. Een daarvan is Creating Value from Data. Een bijzonder initiatief is Jheronimus academy of data science, sinds 2016 gevestigd in het voormalige klooster Mariënburg in ’s Hertogenbosch.