Dantegebouw

BalkTiu.jpg

Twijfelen

“Dat twijfelen mij nu haast even dierbaar is als weten.” Dit citaat uit La Divina Commedia, Inferno, Canto XI van Dante Alighieri (1265-1321) siert de balie van het Dantegebouw. Het dient als inspiratiebron voor studenten en wetenschappers, en als waarschuwing voor wetenschappelijke hoogmoed.

Humanities

Het Dantegebouw kreeg zijn naam toen in het najaar 2005 drie faculteiten er hun intrek namen: de faculteit Communicatie en Cultuur, de faculteit Wijsbegeerte en de Theologische Faculteit Tilburg. Deze drie faculteiten werden onder één dak gebracht als eerste stap op weg naar een fusie die per 1 januari 2007 zou leiden tot de vorming van de faculteit Geesteswetenschappen, nadien Tilburg School of Humanities geheten. De discipline theologie werd buiten de fusie gelaten en ging over naar de nieuw gevormde Faculteit Katholieke Theologie. De discipline religiestudies werd ondergebracht in de faculteit Geesteswetenschappen.

Prijsvraag voor de naam

Op weg naar de verhuizing schreven de decanen een prijsvraag uit voor de naam. De naam moest een goede weerspiegeling vormen van het brede palet aan geesteswetenschappelijke disciplines dat in het gebouw zou worden samengebracht. En conform het naamgevingsbeleid van destijds moest het gebouw de naam van een persoon krijgen.

La Divina Commedia

Het winnende voorstel vernoemde het gebouw naar Dante, de Italiaanse dichter en schrijver, wiens epos ‘La Divina Commedia’ een hoogtepunt vormt in de geschiedenis van de literatuur. Het dichtwerk neemt de lezer mee op reis in het hiernamaals; van de hel (inferno), over de louteringsberg (purgatorio) naar het paradijs (paradiso) en biedt de literaire reiziger zowel poëtische parels als wijsgerige en theologische beschouwing.