Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Daamen Notarissen

In 1896 begon Arnoldus Adrianus Maria van Eijl een notariskantoor aan een nu verdwenen deel van de Zomerstraat. Na zijn dood in 1933 werd hij opgevolgd door Leo Goijaerts, die zich onmiddellijk associeerde met Antonius Smitz. Die was al sinds 1924 gevestigd in de Willem II-straat en hier werd het nieuwe kantoor voortgezet. In 1951 werd Goijaerts opgevolgd door Eduardus van Spaendonck, die na het overlijden van Smitz in 1955 alleen verder ging en zich specialiseerde in notariswerk voor fabrikanten. Van Spaendonck werd in 1970 opgevolgd door H. Manders, en die in 1991 op zijn beurt door F. Verhoeven. In 1998 ging hij een associatie aan met Frans Prickartz en Willem Daamen. Die laatste is een nazaat van Josephus Antonie Daamen, die al in 1949 werd benoemd tot griffier van het Kantongerecht en in 1854 tot notaris. Sinds die tijd was het kantoor bekend als Daamen Prickartz Verhoeven. In 2002 werd mevrouw Henny Schilder-Riesouw benoemd tot notaris in Tilburg en zette Prickartz het kantoor voort in Rijen. In 2007 werd Verhoeven opgevolgd door Jeroen Beijsens. Onder de naam Daamen Notarissen (Daamen Prickartz Schilder Beijsens) kwam er behalve de kantoren in de Willem II-straat en Rijen ook een vestiging in de Reeshof.