Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Cruijsstraetse kapel nieuwbouw 1788

In het jaar 1788 verdween de middeleeuwse kapel aan de Cruijsstraet in Udenhout onder de slopershamer. Het onderhoudsgevoelige gebouw bleek niet langer bestand tegen de tand des tijds en sloop was onvermijdelijk. De nieuwe kapel was helemaal ingericht voor de protestantse eredienst. De katholieken hadden er niets meer te zoeken. Wat er met de oude graven in de kapel is gebeurd, is niet bekend, maar vanaf deze tijd vonden er geen begrafenissen meer plaats in de Udenhoutse kapel.

Kasteelheer Willem van Dopff zal een belangrijke rol hebben gespeeld in de financiering van de nieuwbouw.

Naast de ingang van de gereformeerde kerk is het wapen van de familie van Dopff ingemetseld. Daaronder is een grote blauwe steen aangebracht, die herinnert aan de eerste steenlegging op 10 oktober 1788. In de steen, nog aanwezig op kasteel ‘De Strijdhoef’, heeft men de navolgende tekst uitgebeiteld: “Ter nagedachtenis dat de Hoog Edele geboren Jonkvrouwe Eleonora Gabriëlla Johanna Sijna, Baronesse van Dopff, den eersten steen aan deze kapel gelegd heeft op den 10 oktober 1788”. En daaronder: “’t Ontdekte heil geheim van Gods gekruisten Zoon Te hooren op een troon, die 't hart voor God doet leven Om hem te dienen, die van Zijne glorietroon Aan Zondaars 't hoogste heil voor de eeuwigheid wil geven Is 't oogmerk van dit huis, geheiligd door gebeên Een edele telg van Dopff lach er de eersten Steen”.

Zie ook