Colleges

BalkTiu.jpg

Lessen

De lessen die studenten aan een universiteit volgen, worden colleges genoemd. Er worden twee hoofdtypen onderscheiden: het werk- en het hoorcollege. Daarnaast zijn er mengvormen, en wordt steeds meer gebruikt gemaakt van moderne communicatietechnologie.

Collegezalen

De universiteit beschikt over 108 collegezalen en in 2018 wordt dat aantal sterk uitgebreid door de komst van het Onderwijs en Zelfstudie Centrum. Het OZC wordt het eerste gebouw op de campus dat geheel is bestemd voor het onderwijs. Overal in dat OZC zullen studieplekken te vinden zijn, ook voor kleine groepen. De grootste collegezaal heeft een capaciteit van 600 personen, de twaalf kleinere lokalen een capaciteit van 40 personen en in de vijf middelgrote zalen kunnen maximaal 80 personen terecht. Voor studenten met een beperking is er een speciale college- en toetszaal met 20 plekken.

Didactische kwalificatie docenten

In colleges vindt kennisoverdracht plaats, bij voorkeur op een wijze die studenten weet te boeien. Docenten aan Tilburg University dienen sinds 2012 te beschikken over de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO), een bewijs van didactische bekwaamheid. Dergelijke kwalificaties kwamen er, net als studentenevaluaties, na jarenlange klachten in universitair Nederland over de kwaliteit van de colleges. Anno 2017 organiseren faculteiten Docent van het Jaar-verkiezingen en zijn er Best Teacher Awards voor uitstekend gewaardeerde colleges.

Eten, drinken, honden en mobieltjes

In de jaren zeventig werd roken nog oogluikend toegestaan in de collegezalen en ook het meenemen van honden werd vaak gedoogd. Tegen het nuttigen van drank en spijs in de collegebanken was weinig bezwaar, en legio studenten hadden zich niet of nauwelijks voorbereid. En docenten die zich ergerden aan het gedrag van studenten, werden niet zelden het mikpunt van spot. Er was overigens nog geen afleiding door mobiele telefoons.

Modernisering

In de laatste decennia is het onderwijs geprofessionaliseerd, inhoudelijk én technisch. Zo is de grote collegezaal (400 stoelen) in het Goossensgebouw gemoderniseerd, met twee projectieschermen, automatische opnamemogelijkheden, meerdere microfoons (voor duo-presentatie) en mogelijkheden voor de docent om draadloos te presenteren en annoteren.

E-learning

Naast hoor-, werk- en gastcolleges zijn internetcolleges in opkomst: E-Learning, bijvoorbeeld in de vorm van MOOC’s (Massive Open Online Courses). Een MOOC is een cursus via het web, waarbij deelnemers niet aan een fysieke locatie (collegezaal) gebonden zijn. Deze vorm van e-learning biedt de mogelijkheid tot digitale interactie tussen studenten en docenten via platforms.

Kleine groepen

Steeds vaker wordt onderwijs verzorgd voor kleinere groepen. Een gebouw als het OZC is bedoeld om deze ontwikkeling goed te kunnen faciliteren. Het gebouw komt tegemoet aan zowel de groeiende behoefte aan vernieuwend en intensief onderwijs, als aan de nog steeds groeiende studentenaantallen.