Cock & Zn., Simon de

Onderzocht door Brands, Joop ingevoerd door Evers Zuidweg, Hennie


S.de Cock & Zonen Stoomwollendekenfabriek
Simon de Cock 1.JPG
Type bedrijf Produceren van wollen dekens(noot 3)
Vestigingsadres Goirkestraat 105(noot 4)
Datum oprichting 10-07-1894(noot 5)
Datum opheffing 01-01-1969(noot 6)
Eigenaars / oprichters Vennootschap met de zonen Adrianus, Gerardus en Petrus de Cock
Opvolging Zie de algemene omschrijving
Herkomst eigenaars / oprichters Tilburg
Reikwijdte van het bedrijf Regionaal/nationaal(noot 19)


Algemene omschrijving

Media Not found
Briefhoofd. Briefhoofd van Fabriek van
wollen dekens S. de Cock & Zonen, Tilburg

Bij de oprichting v.o.f: Fa S. de Cock (noot 1)
Bij de oprichting vennootschap: S. de Cock & Zonen Stoomwollendekenfabriek Tilburg (noot 2) (deze handelsnaam wordt verder aangehouden) Vader Simon de Cock wordt al in de adresboeken van Tilburg vermeld als een wollenwever(1879) aan het Goirke 473. Zelfs behoort hij tot de wevers met meer dan twee getouwen(1881). In 1889 staat hij in het Adresboek Tilburg geboekt als Cock, S. de Cock & Znn fabrikant wollendekenfabriek Goirkestraat H 467 (noot 14)
Een selectie uit de hinderwetvergunningen toont aan dat vanaf de oprichting tot 1954 de fa S. de Cock regelmatig hun fabrieksgebouw heeft aangepast en of heeft uitgebreid met een zwavelhok, spinnerij, du(i)velhok, weverij, wolmagazijn, stoommachines, electramotoren etc. (noot 15)
Bijvoorbeeld:
-verg.nr.731 jaar 1899:inrichting wollendekenfabriek
-verg.nr.793 jaar 1900:inrichting zwavelhok
-verg.nr.2169 jaar 1916:uitbreiding fabriek met spinnerijgebouw en duivelkamer
-verg.nr.2786 jaar 1922:oprichting weverij
-jaar 1946 en 1954 installatie electramotoren
Helaas staat in Texpress 25-01-1964 dat wegens een verouderd machinepark de spinnerij is stilgelegd.(noot 16)
Verder meldt Texpress 31-07-1965 dat er een concentratie van de dekenproductie is overeengekomen tussen de bedrijven N.V. Wollendekenfabriek Nederland te Geldrop en N.V. Wollendekenfabriek S. de Cock te Tilburg. De weverij in Tilburg wordt gesloten en de wollendekenproductie wordt voortgezet in Geldrop. In Tilburg krijgen 37 personen hun ontslag.(noot 17)
Op 19-08-1976 koopt de gemeente Tilburg het fabriekscomplex van S. de Cock voor ƒ 167.000 van de B.V. Wolf Nederland Geldrop(noot 18)


Tijdens carnaval 1985 brak er brand uit in het voormalige kantoorpand van de firma Simon de Cock aan de Goirkestraat. Omdat het een ´beeldbepalend element´ vormde, werd het in de oude staat hersteld.Herkomst en achtergrond van de oprichter

Bij de oprichting van de v.o.f. is de notariële akte 10-07-1894 ondertekend door de broers Petrus, Adrianus, Gerardus en de zussen Cornelia, Arnolda en Josephina de Cock(noot 7) Deze v.o.f. is opgericht wegens het overlijden van vader Simon op 05-01-1894(noot 8)

Nieuwe eigenaars/opvolgers:
Per 01-01-1897: Adrianus C. de Cock, Gerardus C. de Cock en Petrus S.A. de Cock allen zonen van Simon de Cock(noot 9)

Latere opvolgers:
Per 24-03-1930: Johannes S.G. de Cock zoon van Adrianus en Simon J.C. de Cock zoon van Gerardus(noot 10)

Laatste toegevoegd aan:
Per 01-07-1965: Adrianus H.J.M.de Cock zoon van Johannes S.G. is toegevoegd aan Petrus S.A. de Cock en Johannes S.G. en Simon J.C. (noot 11)

Herkomst vreemd kapitaal:
nieuw maatschappelijk kapitaal ƒ 350.000 (noot 12)
nieuw maatschappelijk kapitaal ƒ 1.000.000(noot 13)

Gezinskaart

Opmerkingen

Van een familiebedrijf naar een aandelenbedrijf

Bronnen

Noot 1 - Toegang 41,inventarisnr 524 blz.550 Kantongerecht Tilburg 1838-1930
Noot 2 - Toegang 404a, Handelsregister van Kamer van Koophandel en fabrieken Tilburg e.o. dossier 486 jaarletter 490 KvK 08-06-1921
Noot 3 - Toegang 41, inventarisnr 524 blz.550 Kantongerecht Tilburg 1838-1930
Noot 4 - Toegang 404a, Handelsregister van Kamer van Koophandel en fabrieken Tilburg e.o. dossier 486 jaarletter 490 KvK 08-06-1921
Noot 5 - Toegang 41, inventarisnr 524 blz.550 Kantongerecht Tilburg 1838-1930
Noot 6 - Toegang 404a, Handelsregister van Kamer van Koophandel en fabrieken Tilburg e.o. dossier 486 jaarletter 61 KvK 03-01-1969
Noot 7 - Toegang 41, inventarisnr 524 blz.550 Kantongerecht Tilburg 1838-1930
Noot 8 - Overlijdingsregister 1894-9
Noot 9 - Toegang 404a, Handelsregister van Kamer van Koophandel en fabrieken Tilburg e.o. dossier 486 jaarletter 490 KvK 08-06-1921
Noot 10 - Toegang 404a, Handelsregister van Kamer van Koophandel en fabrieken Tilburg e.o. dossier 486 jaarl.234/235 KvK 24-03-1930
Noot 11 - Toegang 404a, Handelsregister van Kamer van Koophandel en fabrieken Tilburg e.o. dossier 486 jaarletter 542 KvK 03-03-1966
Noot 12 - Staatscourant 08-09-1955 nr.174
Noot 13 - Staatscourant 10-04-1967 nr.69
Noot 14 - Toegang 1182 data 1865 1969 Collectie Adresboeken Tilburg: 1879,1881 en 1889.
Noot 15 - Een selectie uit de collectie hinderwetvergunningen Tilburg 1875-1937. Toegang 1083:
Noot 16 - Documentatiemap Textielmuseum Texpress 25-01-1964
Noot 17 - Documentatiemap Textielmuseum Texpress 31-07-1965
Noot 18 - P.J.M. van Gorp, Tilburg, eens de wolstad van Nederland. Bloei en ondergang van de Tilburgse wollenstoffenindustrie (Eindhoven 1987) p. 246
Noot 19 - Tentoonstelling Stad Tilburg 1933 F TILB 647 RATO 264g advertentie blz.78

Tilburgs Lexicon

In het adresboek van 1879 wordt Simon de Cock vermeld als wollenwever op ’t Goirke (Goirkestraat). In 1889 is er sprake van de wollenstoffenfabriek S. de Cock & Zn. Het bedrijf was gespecialiseerd in de productie van wollen dekens.

In de jaren zestig kreeg het te lijden onder de buitenlandse concurrentie en de opkomst van de donzen dekbedden. In 1964 sloot de fabriek haar strijkgarenspinnerij en concentreerde ze haar weverij van wollen dekens in Geldrop bij de Wollendekenfabriek Nederland. In 1966 werd de productie in Tilburg stopgezet, met 37 ontslagen tot gevolg. Het kantoorhuis van Simon de Cock & Zn is op het adres Goirkestraat 105 bewaard gebleven.

Tilburg op de Kaart

Bezig met het laden van de kaart...

Het Geheugen van Tilburg

==Externe link== Simon de Cock & Zn op TilburgopdeKaart.nl