CoRPS

BalkTiu.jpg


Psychologie en gezondheid

CoRPS is een van de Centers of Excellence van Tilburg University. Het acroniem staat voor Center of Research on Psychological and Somatic diseases. Door middel van onderzoek wil CoRPS beter inzicht krijgen in de wisselwerking van lichamelijke en psychologische factoren, met als doel de behandeling te optimaliseren van patiënten met chronische lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen. Het onderzoek richt zich vooral op patiënten met cardiovasculaire aandoeningen, diabetes, kanker, neuropsychologische aandoeningen en psychische problemen.

Persoonlijkheidskenmerken en hartziekten

CoRPS werd in 2008 opgericht rondom Johan Denollet, hoogleraar Medische psychologie. Denollet had toen al internationaal naam gemaakt met zijn onderzoek naar de relatie tussen persoonlijkheidskenmerken en hartziekten. CoRPS is onderdeel van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) en heeft samenwerkingsrelaties met een groot aantal ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen in binnen- en buitenland.

Master Medische Psychologie

CoRPS is een van de leidende instituten in Europa op het gebied van psychologie en somatische ziekten. Het onderzoek van CoRPS leverde sinds de oprichting honderden publicaties en tientallen proefschriften op. Via vakpublicaties, workshops en conferenties vinden de resultaten ook hun weg naar het praktijkveld en beleidsmakers. Nauw aan CoRPS gerelateerd is de tweejarige master Medische psychologie, waarin studenten multidisciplinair worden opgeleid om als psycholoog te kunnen werken met patiënten die leiden aan een chronische somatische aandoening. Deze masteropleiding is uniek in Nederland.