Chartroise

Heereplein 10 (1729)

In de voorgevel
Tuinzijde

Een lintvormige natuurstenen gevelsteen met de naam CHARTROISE in de voorgevel van de voormalige villa van burgemeester Theodorus Heere, nu gemeentehuis. Nadat de oude hier staande woning in 1939 was afgebroken, bouwde Heere een nieuwe villa die in 1941 in gebruik werd genomen. De gevelsteen is een herinnering aan de buitenplaats Chartroise in de Sandoelse polder. Deze woning was door de ambachtsheer van Raamsdonk, Simon van Son, in 1729 gebouwd ter vervanging van de oude buitenplaats. De naam Chartroise verwijst naar het kartuizerklooster dat daar vlakbij in de bocht van de Kloosterweg stond en na 1573 door de monniken was verlaten. Ruïnes van het oude klooster zijn nog zo’n twee eeuwen zichtbaar geweest. De door Simon van Son gebouwde buitenplaats werd in 1878 gekocht door J.F. Simonis en G.J.H. Heere en in 1886 gesloopt.


Informatiebron

• Ans van Gils-Spee, De Lambertuskerk en het dorp Raamsdonk. 1000 jaar geschiedenis (Raamsdonksveer, 2004) p. 119.

• Bas Zijlmans, Nostalgie en Heden (Geertruidenberg, 1987) p. 85.

• Jan Sanders, Waterland als Woestijn. Geschiedenis van het kartuizerklooster “Het Hollandse Huis” bij Geertruidenberg, 1336-1596 (Hilversum, 1990) p. 15 en 21-23.


Heereplein 10 tuinzijde (1729)

Een natuurstenen plaquette met daarop een gekroond wapenschild, banier met de tekst: “SOLI DEO GLORIA” (alleen aan God de eer) en de tekst: “ANNO 1729”. In het schild zijn vier familiewapens opgenomen. Linksboven: Van Son. Rechtsboven: Van Nes. Linksonder: Marchand. Rechtsonder: Verburg. De wapens geven de kwartierstaat van Simon van Son weer, namelijk de familiewapens van zijn vier grootouders. In het midden van het wapenschild bevindt zich het gemeentewapen van Raamsdonk, dat bestaat uit twee handen (of handschoenen) naast elkaar. Simon van Son was ambachtsheer van Raamsdonk van 1724 tot zijn dood in 1751. De plaquette is evenals de gevelsteen met de naam Chartroise (voorzijde Heereplein 10) afkomstig van het voormalige buitenhuis van de familie Van Son in de Sandoelsepolder.


Informatiebron

• Ans van Gils-Spee, De Lambertuskerk en het dorp Raamsdonk. 1000 jaar geschiedenis (Raamsdonksveer, 2004) p. 118-121.

• Nederlands Patriciaat, delen 3, 11 en 42, Centraal Bureau voor Genealogie.