Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Charlotte Oord

Tijdens en na een polio-epidemie in 1956 verbleven de Zuid-Nederlandse poliopatiënten in het Sint Elisabeth Ziekenhuis voor nabehandeling en revalidatie. Voor de schoolgaande kinderen onder hen kocht het ziekenhuis aan de Dongenseweg het voormalige Kinderoord Charlotte, dat in 1914 was opgericht als tbc-sanatorium door Charlotte Swagemakers. Het bestaande gebouw voldeed niet en in 1957 en 1958 werden nieuwe paviljoens en leslokalen geopend. Van 1956 tot 1962 was het revalidatiecentrum Charlotte Oord een buitenkliniek met onderwijsfaciliteiten van het ziekenhuis. In 1968 werd het als categoriaal ziekenhuis erkend. Tevens kwam er een school voor lichamelijk gebrekkige kinderen. In 1971 werd een afdeling voor ‘dubbel gebrekkige’ opgericht. In 1974 werden nieuwe uitbreidingen geopend en sindsdien konden leerlingen tot 20 jaar worden opgenomen. In 1977 en 1981 werden in gerenoveerde delen van de oudbouw de afdelingen Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Buitengewoon Onderwijs ondergebracht. In 1985 werden het revalidatiecentrum en de school bestuurlijk gescheiden. Hiermee ontstond de Mytylschool Tilburg, met de afdelingen Speciaal Onderwijs, Meervoudig Gehandicapten en Voortgezet Speciaal Onderwijs. Vanaf 1986 was er ook ambulante begeleiding. In 1998 betrok de Mytylschool een nieuw complex bij het Sint Elisabeth Ziekenhuis, samen met Revalidatiecentrum Leijpark en Woonvorm Koordeleij. Hierdoor kon er beter onderwijs worden geboden aan gehandicapte leerlingen vanuit hun thuissituatie en vanuit hun verblijf in het revalidatiecentrum of het ziekenhuis. In 2003 en 2007 werd het complex uitgebreid.

Het Geheugen van Tilburg