Centers of excellence

BalkTiu.jpg

Multidisciplinaire onderzoekscentra

De universiteit kent een vijftal multidisciplinaire onderzoekscentra, door het College van Bestuur aangewezen als universitair Center of Excellence. Een onafhankelijke commissie beoordeelt steeds of elk instituut – dat geacht wordt nationaal en internationaal een prominente rol te spelen - aan de vereisten voldoet. De commissies letten onder meer op de focus en de impact* van onderzoek, op de mate van externe financiering, op de relaties met maatschappij en bedrijfsleven, en de identificatie van onderzoekers met het betreffende center. Elke vijf jaar vindt een evaluatie plaats met de vraag of het instituut (nog steeds) het predicaat ‘excellent’ verdient. De huidige vijf Centers of Excellence, die hun predicaten tussen 2001 en 2015 kregen, hebben een eigen lemma in deze encyclopedie. In het kort:

Netspar – 2011

Het Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, opgericht in 2005, is een denktank en kennisnetwerk op het terrein van pensioenen en vergrijzing. Netspar beoogt de bevordering van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa. Oprichters Netspar: Lans Bovenberg en Theo Nijman. Directeur anno 2017: Casper van Ewijk.

INTERVICT – 2011

Het International Victimology Institute Tilburg, opgericht in 2005, bevordert en verricht interdisciplinair onderzoek dat bijdraagt aan de empowerment en ondersteuning van slachtoffers van misdaad en machtsmisbruik. Oprichter INTERVICT: Marc Groenhuijsen. Directeur anno 2017: Anthony Pemberton.

TILEC – 2012

Het Tilburg Law and Economics Center, opgericht in 2002, onderzoekt de governance van economische activiteit, voornamelijk op het gebied van mededinging, innovatie en regulering van markten, zoals zorg, energie, telefonie. Oprichters TILEC: Eric van Damme en Pierre Larouche. Directeur anno 2017: Panos Delimatsis en Florian Schütt.

CoRPS – 2014

Het Center of Research on Psychology in Somatic diseases, opgericht 2008, onderzoekt de relatie tussen menselijke geest en lichaam, teneinde de zorg te verbeteren voor patiënten met chronische of psychosomatische aandoeningen. Oprichter-directeur CoRPS: Johan Denollet.

TiCC – 2015

Het Tilburg center for Cognition and Communication, opgericht in 2008, bestudeert menselijk gedrag via experimenten, enquêtes en analyses van grote datasets. TiCC ontwikkelt en implementeert computer- en cognitiemodellen en sluit aan bij recente ontwikkelingen in neurale netwerken. Oprichter TiCC: Jaap van den Herik. Directeur anno 2017: Emiel Krahmer.