Catalogus Professorum Academiae Tilburgensis

BalkTiu.jpg

Alle hoogleraren die sinds de oprichting in 1927 aan de Tiburgse universiteit zijn of waren verbonden, zullen een plaats krijgen in een digitale catalogus, waarmee in de loop van 2018 wordt begonnen. Daarin worden enkele persoonlijke gegevens en een korte biografische beschrijving opgenomen. Ook zal er – voor zover voorhanden – informatie te vinden zijn over de leerstoel, aanstelling, opleiding, promotie, carrière en maatschappelijke activiteiten. Als bronnen dienen het archief van de universiteit, de personeelsdossiers (voor zover nog beschikbaar), maar ook personen die de hoogleraar in kwestie goed hebben gekend. In de catalogus worden zowel gewoon hoogleraren als bijzonder, gast-, en praktijkhoogleraren opgenomen. De catalogus maakt deel uit van het universiteit brede project Academisch Erfgoed* van waaruit ook deze encyclopedie is ontstaan.