Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Capucijnenstraat (Tilburg)

Stadsdeel: Oud Zuid
Wijknaam: Korvel
Datum besluit: Secretarie 11 mei 1926 (2) [Gemeenteblad 1926 nr. 13]
Jaar: 1881Vanaf het St. Annaplein in zuidwestelijke richting, snijdende de St. Annastraat en de Paterstraat, tot de Diepenstraat.


Capucijnenstraat.jpg


[Copyright foto: www.elsfranken.nl (2008)]


Herkomst

1539.jpg


Het klooster van de Kapucijnen aan de Korvelseweg

hoek Paterstraat omstreeks 1900.Kapucijnen of minderbroeders leven naar de regel van de heilige Franciscus van Assisië voluit Ordo Fratrum Minorum Capucinorum (O.M. Cap.), de jongste der drie takken van de eerste orde der Minderbroeders (> Minderbroederspad), in 1209 door de H. Franciscus (> Franciscusstraat) gesticht. De naam kapucijn is een vernederlandsing van het kerklatijnse capucinus, dat ontleend is aan het Italiaanse capuccio, evenals ons woord kapoets, monnikskap. De Kapucijnen kwamen in 1882 naar Tilburg. Daarvoor hadden zij, in overleg met pastoor H. van Dooren van het Korvel die graag een hulpkerk in zijn parochie had, percelen grond aangekocht van de heren J. Sprangers, Adr. Grafmans, Adr. Loos en pastoor W. van Asten uit Helmond. In oktober 1879 werd met de bouw van het klooster begonnen. De architect was de kapucijn broeder Valenus van Deurne. De eerste steen werd gelegd in februari 1880. In maart 1882 werd de ziekenkapel in het klooster ingezegend en op 27 april de kerk. Op 30 april werd een misviering en eerste preek van de eerste gardiaan (> Gardiaanhof) van Tilburg, pater Honorius van Megen, gehouden. Op de Korvelseweg kwamen 24 kapucijnen, waarvan negen paters, vier fraters en elf broeders. De canonieke oprichting van het klooster en van het slot geschiedde op 4 mei 1882.


In 1881 werd door de gemeenteraad de Kapucijnenstraat voor het eerst officieel vastgesteld, lopende van de Zomerstraat langs het Nieuwe Klooster tot Korvel. Volgens het raadsbesluit van 24 november 1900 lopende Van het St. Anna-plein langs klooster en school der Fraters tot de Diepen-str. (nu Capucijnenstraat genoemd). In 1890 werd vanaf het klooster in de Capucijnenstraat een keiweg tot het Haringseind aangelegd. Hiervoor werden hoofdzakelijk oude keien gebruikt die afkomstig waren van de Heuvel. In 1897 was de bestrating voltooid.


Bron: Ronald Peeters, De straten van Tilburg (1987).