Cantus

BalkTiu.jpg

Zangfestijn

De cantus is een jaarlijks zangfestijn dat sinds 2009 in de binnenstad van Tilburg wordt georganiseerd en waaraan circa tweeduizend studenten deelnemen, ook van het hbo. Formeel heet het evenement Tilburg University Cantus (TUC) en vindt plaats bij de start van het studiejaar. Het wordt vooral bezocht door studenten die lid zijn van een vereniging, die dan ook in tenue verschijnen.

Io Vivat

Vaste onderdelen zijn het Wilhelmus en het Io Vivat, het klassieke studentenlied waarvan de derde strofe het meest populair is: Dum nihil est in poculo, iam repleatur denuo (Wanneer er niets meer in de beker is, laat hem dan weer opnieuw gevuld worden).

Serve the City Tilburg

De cantus wordt dus gezongen door dorstige kelen, die het gerstenat ‘verdiend’ hebben doordat hun vereniging of dispuut zich op een of andere wijze in heeft ingezet voor de stad. De TUC werkt daartoe sinds 2013 samen met Serve the City Tilburg, een groep (oud) studenten die stimuleert dat studenten in Tilburg met vrijwilligerswerk een bijdrage leveren aan het welzijn van de inwoners van de stad. Veel disputen doen daaraan mee, en een deel van de opbrengst van de TUC gaat naar Serve the City.