Campusdata

BalkTiu.jpg

Bevolking

De universiteit is een grote organisatie, met anno 2017 ruim 13.000 studenten (waarvan ruim 1.700 uit het buitenland) en bijna 2.000 medewerkers. Samen bevolken ze de campus die een oppervlakte heeft van 190.000 vierkante meter, bijna twintig hectaren.

Gebouwen

De campus telt 14 gebouwen, gezamenlijk 145.000 vierkante meter groot. In die gebouwen bevinden zich 108 collegezalen met in totaal 6.040 stoelen. Vanwege de toename van het aantal studenten wordt in het collegejaar 2017-2018 ook de aula tijdelijk als collegezaal gebruikt.

Onderwijsprogramma’s

Anno 2017 biedt Tilburg University 71 onderwijsprogramma’s aan (waarvan 41 Engelstalig): 22 bachelors en 49 masters. Het onderwijs op de campus moderniseert op diverse manieren, maar jaarlijks worden er nog steeds zo’n 7.500 krijtjes gebruikt en komen er 5.000 schoolborstels aan te pas om de groene borden weer schoon te maken. Die maken overigens steeds meer plaats voor whiteboards, waarvoor in 2016 3.500 speciale stiften werden aangeschaft.

Onderzoeksgroepen

In het jaar dat de universiteit het 90e bestaansjaar viert waren er 34 onderzoeksgroepen op de campus actief. Tilburgse wetenschappers brachten tezamen 1.579 publicaties uit en in de aula vonden 175 promotieplechtigheden* plaats. Veel wetenschappers (vooral hoogleraren) hadden tot voor kort eigen kamers, maar ook dat verandert. De 1.297 kantoorruimtes worden steeds vaker gedeeld.

Parkeerplaatsen

Een punt van zorg zijn de parkeerplaatsen. Anno 2017 zijn er dat 1.112; de vraag is of dat aantal blijft volstaan. Steeds meer studenten komen met de auto (van pa of ma) naar de universiteit.