Calenwiel (Berkel-Enschot)

Stadsdeel: Berkel-Enschot
Datum besluit: B en W 25 november 2008
Jaar: 2008De straat lopende vanaf de Koningsoordlaan noordwaarts, vervolgens noordoostwaarts en zuidoostwaarts tot aan de Koningsoordlaan en het Ordelven.


Herkomst

Op de plek waar de (>) Kommerstraat en de (>) Koebrugseweg bij elkaar komen ligt een ven dat vanouds De Buunder of De Bunder wordt genoemd, maar op topografische kaarten Grollegat heet. Ook de kaart van Diederik Zijnen uit 1760 spreekt van Den Bunder. Dit ven heette in de middeleeuwen Calenwiel of Qualenwiel. In 1331 stond hier een watermolen. Mogelijk is De Buunder een voormalige molenvijver, die diende om de watermolen ook in tijden van droogte van water te kunnen voorzien. In de vijftiende eeuw bestond deze watermolen niet meer, want in een akte uit 1419 wordt gesproken van 'de qualenwiel bij den ouden molendijck'. Het ven, dat particulier eigendom is, wordt tegenwoordig gebruikt als visvijver.

Bron: Rob van Putten.