Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Burgemeester Baron Van Voorst tot Voorstweg (Tilburg)

Stadsdeel: Reeshof
Wijknaam: Huibeven
Datum besluit: B & W 7 september 2004
Jaar: 1979De straat lopende vanaf de Bredaseweg, westelijk van de Zwartvenseweg, noordwaarts, kruisend de spoorbaan Breda-Tilburg, daarna kruisend het Wilhelminakanaal en daarna kruisend de Dongenseweg tot aan de Burgemeester Letschertweg. (afkorting Burg. Van Voorstweg)
[Copyright foto: www.elsfranken.nl (2008)]


Herkomst

6214.jpgMr. Eduard Hendrik Joan Baron van Voorst tot Voorst werd geboren te Huissen (Gld.) op 7 mei 1892. Afgestudeerd aan de Amsterdamse universiteit in 1918. Hij werd in 1920 burgemeester van Ubbergen en in 1923 lid van de Provinciale Staten van Gelderland. Van 1935 tot 1946 was mr. Van Voorst tot Voorst lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Hij werd benoemd tot burgemeester van Tilburg bij K. B. van 27 april 1946 met ingang van 1 mei 1946 als opvolger van mr. J. van de Mortel (> Burgemeester Van de Mortelplein/-straat).


Onder zijn bestuur kwam een groot deel van de naoorlogse opbouw en vernieuwing van de stad tot stand. Zo werd het bebouwde oppervlak van Tilburg verdubbeld en kwamen er 6400 nieuwbouwwoningen bij. Twee moderne bejaardentehuizen werden gesticht: Vredeburcht en St. Jozefzorg. Het ringbanenstelsel werd in 1959 voltooid en in dat jaar begon men met de aanleg van de wijk 't Zand. De overwegplannen lagen klaar en hij beleefde nog de omlegging van het zogenaamde Bels lijntje. Ook de plannen voor de nieuwe schouwburg zijn onder zijn bestuur gevormd.


Naast burgemeester was mr. E. Baron van Voorst tot Voorst een belangrijke figuur in het kapittel van de Souvereine en Militaire Orde van Malta (Balije Nederland) waar hij, aanvankelijk coadjutor, sinds 18 september 1953 presidentbaljuw was. In 1949 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Daarnaast was hij drager van het Grootkruis van Verdiensten van de Souvereine en Militaire Orde van Malta, en Commandeur in de Orde van de H. Gregorius de Grote; hij werd onderscheiden met de Watersnoodmedaille. Hij trouwde met Jonkvrouwe Theresia Maria Josephina Smits van Oyen en na haar overlijden met Rosa Lucia Joanna Maria de Quay (geboren te 's-Hertogenbosch op 6 mei 1906 en, overleden te Tilburg op 5 juli 1971). Mr. Baron E. van Voorst tot Voorst is met ingang van 1 juni 1957 ontslagen als burgemeester van Tilburg en werd opgevolgd door mr. C.J.G. Becht. Van Voorst tot Voorst overleed te Tilburg op 28 januari 1972.


Bron: Ronald Peeters, De straten van Tilburg (1987).