Bul

BalkTiu.jpg

Academisch diploma

Wie een academische studie afrondt, promoveert of een eredoctoraat krijgt toegekend, wordt de trotse eigenaar van een ‘bul’. Dit woord is afgeleid van het Latijnse bulla, dat verwijst naar het loden zegel dat aan een pauselijke oorkonde is bevestigd.

Bullen voor elke fase

Sinds de invoering van het bachelor-masterstelsel in 2002 ontvangt de student na succesvolle afronding van de bacheloropleiding de ‘bachelorbul’. Na afronding van de masterfase volgt dan de ‘masterbul’. Voor invoering van het bachelor-masterstelsel en na de invoering van het twee-fasenstelsel in 1982 kregen studenten eerst een ‘propedeusebul’ om de studie uiteindelijk te bekronen met een ‘doctoraalbul’. Vóór 1982 kende Nederland (en Vlaanderen) ook nog de ‘kandidaatsbul’, die na twee (soms drie) jaar kon worden behaald.

Aantallen

Sinds de start in 1927 als Roomsch Katholieke Handelshoogeschool reikte de universiteit 64.540 bullen uit aan afgestudeerden, studenten die een doctoraal- of masterfase succesvol hebben afgerond. De ontwikkeling van de aantallen laat zien hoezeer de Tilburgse universiteit is gegroeid: in 1957 bedroeg het totaal aantal uitgereikte bullen 1.607, in 1977 5.054, in 1997 22.774 om naar verwachting voor 2020 te stijgen naar boven de 70.000. Het aantal vrouwen met een bul neemt eveneens fors toe. Telde de universiteit in 1977 nog slechts 206 vrouwelijke alumni, in 2017 was dat aantal gestegen tot 27.051.

Bullen in soorten

Maat en uitvoering van de bullen die de Tilburgse universiteit verstrekt, laten het onderscheid tussen de academische graden goed zien. Een promovendus of eredoctor ontvangt een bul op geschept papier, met een formaat van 50x70 centimeter. In een koker. Bachelors en masters moeten het stellen met een wat soberder uitvoering, op A4-formaat. In een mapje.