Brouwer, Joannes de

Joannes de Brouwer is gedoopt te Tilburg op 7 juni 1809, overleden aldaar op 20 april 1867, zoon van Joannes Lambert de Brouwer en Adriana van der Zande.


Huwelijken:

Hij is getrouwd te Tilburg op 22 juli 1847 met Norberta van den Berk, aldaar geboren op 12 augustus 1818 als dochter van Jan Bartel van den Berk en Elisabeth Lambert van Hees.
Joannes trouwde op betrekkelijk late leeftijd, hij was 38 jaar. Hij was niet in staat een handtekening onder zijn huwelijksakte te zetten. Zijn beide broers Peter en Antonie, die getuige waren bij zijn huwelijk, konden dat evenmin. Waarschijnlijk dat het voortijdig overlijden van hun vader er mee te maken heeft gehad dat ze alledrie niet veel onderwijs hebben genoten. Alle handen moesten al op jeugdige leeftijd uit de mouwen om het gezin voldoende inkomsten te geven.


Kinderen:
1. Adriana Petronella de Brouwer, geboren te Tilburg op 10 juli 1848.
2. Johannes Cornelis de Brouwer, geboren te Tilburg op 4 oktober 1849.
3. Maria Elisabeth de Brouwer, geboren te Tilburg op 27 mei 1851.
4. Johanna de Brouwer, geboren te Tilburg op 24 maart 1853.


Beroepen en adressen:

Joannes de Brouwer was ingedeeld bij de lichting 1828 en is ook daadwerkelijk in dienst gegaan in dat jaar. Volgens het militieregister van 1828 was hij in dat jaar landbouwersknecht van beroep en woonde hij bij Jan Michiel van de Ven in de wijk Oerle en Broekhoven. Als beroep van zijn moeder werd opgegeven: landbouwster. In het stamboek van onderofficier en minderen over de jaren 1828-1845 vinden we Joannes weer terug bij het 3de regiment infanterie. In dat stamboek staat ook een signalement:

Aangezigt: rond
Voorhoofd: plat
Oogen: blauw
Neus: klein
Mond: gewoon
Kin: rond
Haar: blond
Wenkbrauwen: idem
Merkbare tekenen: geene.

Bij indiensttreding was Johannes 1 el, 6 palmen en 2 duimen (=ongeveer 1 meter 34) groot. Verder staat er nog in het register: Op den 21 mei 1828 ingedeeld als milicien voorden tijd van 5 jaaren, zijnde loteling van de ligting van den jaar 1828 (reserve) uit de provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg, nr. 76.

Johannes de Brouwer had de pech dat tijdens zijn diensttijd de Belgische Opstand uitbrak in 1830. Dat betekende voor hem een langere dienstperiode dan de aangegeven 5 jaar. In het stamboek staat dat Johannes op 7 december is afgevoerd (van de lijst) als deserteur. Dat kan niet kloppen, want bij zijn huwelijk moest hij een certificaat overleggen waaruit blijkt dat hij in totaal 9 jaar heeft gediend. Het kwam in het beginjaar van de opstand wel regelmatig voor dat soldaten die sympathiseerden met de Belgen of de oorlog niet in wilden, niet terugkwamen van verlof. Met name Brabanders waren de Belgen welgezind, vooral uit oogpunt van het geloof. Er bestond in het Noorden een grote angst dat Brabant zich bij de opstand zou aansluiten, maar daar is geen sprake van geweest. Dat Johannes als deserteur staat vermeld hoeft dus niet onjuist te zijn, maar het staat vast dat hij weer terug de dienst in is gegaan, gezien het door hem overlegde certificaat bij zijn huwelijk.

Na het overlijden van haar echtgenoot was Norberta van den Berk gedwongen voor haar eigen kostje te zorgen. In 1870 werd zij voor één omslag belasting aangeslagen, waarbij als beroep staat genoemd: dagloonster. Zij overleed op 2 juni 1887 op 68-jarige leeftijd.


Bronnen:
Doopinschrijving van Joannes de Brouwer:

Huwelijksakte van Joannes de Brouwer:

Overlijdensakte van Joannes de Brouwer:


Auteur: dhr. L. de Brouwer