Brood en wijn

BalkTiu.jpg

In de hal van het TIAS Building bevindt zich een groot kunstwerk uit 2003 van de hand van de Nijmeegse kunstenaar Margriet Smulders. Het draagt als titel ‘Sharing bread and wine’. Het is geschonken door de architect en aannemer die de goede samenwerking met de opdrachtgever bij de nieuwbouw door middel van een kunstwerk wilden onderstrepen. Het werk is in samenspraak met de kunstcommissie tot stand gekomen, waarbij de bijzondere identiteit en katholieke wortels van de universiteit een belangrijk aanknopingspunt vormden. De kleurigheid van het werk beviel met name de architect, die een tegenwicht zocht voor zijn wat strakke en formele gebouw.

Smulders.jpg

In inhoudelijke zin koos Margriet Smulders voor het thema 'breken en delen van brood en wijn', waarbij ze - historisch juist - ongedesemd brood afbeeldt. Dat breken en delen is een belangrijk thema in het Nieuwe Testament, waarin het Laatste Avondmaal voorkomt, de avond die Jezus met zijn apostelen doorbrengt, op de avond voor zijn kruisiging. In de katholieke traditie wordt aangenomen dat Jezus hiermee de eucharistie instelde, waarin de woorden die Jezus bij het breken van het brood en het delen van de wijn (‘want dit is mijn lichaam’; ‘dit is mijn bloed dat voor uw wordt vergoten’) door de priester worden herhaald.

De universitaire gemeenschap

Al direct na zijn dood - en verrijzenis - kwamen christenen samen om Christus door het uitspreken van zijn eigen woorden te gedenken en hem zo aanwezig te doen zijn in de gemeenschap. Het idee van een gemeenschap is ook van toepassing op universiteiten. Het begrip universiteit is afgeleid van het Latijnse universitas magistrorum et scholarium. Vrij vertaald: de gemeenschap van docenten en studenten.