Brood en wijn

BalkTiu.jpg

Kunstwerk

In de hal van het TIAS Building bevindt zich een groot kunstwerk uit 2003 van de hand van de Nijmeegse kunstenaar Margriet Smulders. Het draagt als titel ‘Sharing bread and wine’ en symboliseert de goede samenwerking tussen architect, aannemer en opdrachtgever bij de nieuwbouw.

Laatste Avondmaal

In overdrachtelijke zin verwijst het naar het breken en delen van brood en wijn zoals dit tijdens het Laatste Avondmaal door Jezus voor zijn leerlingen werd gedaan op de avond voor zijn kruisiging. In de katholieke traditie wordt aangenomen dat Jezus hiermee de eucharistie instelde, waarin de woorden die Jezus bij het breken van het brood en het delen van de wijn (‘want dit is mijn lichaam’; ‘dit is mijn bloed dat voor uw wordt vergoten’) door de priester in het eucharistisch gebed worden herhaald.

De eucharistie is de gedachtenis aan wat Christus aan de vooravond van zijn lijden heeft gedaan. Al direct na zijn dood en verrijzenis kwamen christenen samen om hem door het uitspreken van zijn eigen woorden te gedenken en hem zo aanwezig te doen zijn in de gemeenschap.

Gemeenschap

Het idee van gemeenschap, dat in het kunstwerk centraal staat, is bovendien toepasselijk gezien het feit dat het begrip universiteit is afgeleid van het Latijnse universitas magistrorum et scholarium. Vrij vertaald: de gemeenschap van onderwijzers en studenten.