Bronnen: doop en overlijden van Sebastiaan Stevens

  • Extract van de doopinschrijving van Sebastiaan Stevens  (CBG)

4 extract.doop Sebastiaan.jpg  • Overlijdens-akte nr.195 Leeuwarden 21-03-1865  (CBG)

1865 Overlijdensakte nr.195 Sebastiaan.jpg  • Overlijden Burgerlijke Stand in de "Leeuwarder Courant" van maart 1865
  •                         S.Stevens, 55 j., man van M. N. van Golooge ;   (Archief leeuwarder Courant)

1865 leeuwarder-Courant Voorblad.JPGLC-18650328-1013.jpgterug naar Maria Nicolaia van Geloven