Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Broederschap van de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer en Handel

Udenhout is ook onder bepaalde voorwaarden ingelijfd in het Onze Lieve Vrouwe broederschap der jaarlijksche bedevaart van Tilburg naar Kevelaer en Handel. Die voorwaarden, in augustus 1850 door den bisschop van Gerra goedgekeurd, bestaan hierin, dat Udenhout jaarlijks aan Tilburg omtrent vijfentwintig gulden, zoolang de omstandigheden het toelaten, zal bijdragen, ter bestrijding der kosten op de bedevaart, en overigens geheel op zichzelve staat onder het toezicht van den Eerw. Heer Pastoor.