Bredaseweg 170 (Tilburg)

Bredaseweg 170 (Tilburg)
Bredaseweg 170.JPG
Locatie Bredaseweg 170, Tilburg
Gegevens Digitaal Bouwarchief Tilburg

In het digitale bouwarchief staan documenten van goedgekeurde en uitgevoerde bouwaanvragen. Over dit pand is onderstaande informatie te vinden.

Jaar Kad. sectie & nummer Soort gebouw Oud huisnr. Aanvrager Architect Aard aanvraag Bijzonderheden
1919 P 942
P 943
P 944
Woning - J.A.Brocken - Overige Aanvrager is koopman.
Maken afvoer voor huishoudelijk en hemelwater.
1923 P 942 Winkel - P. Simons Jos Donders Wijziging constructie Aanvrager is koopman.
Vernieuwen winkelhuis.
Privaatput aansluiten op het gemeente riool.
1923 - Bedrijfpand - P.J. Simons - Wijziging constructie Gedeeltelijk vernieuwen winkelhuis, hoek Bredaseweg -Klaverstraat.
Maken poort in bestaande houten loods aan de straatzijde.
1928 P 2783 Bouwwerk geen gebouw zijnde - P.Smits - Bouwen Maken van een inrijpoort aan de Klaverstraat.
1934 P 2783 Winkel - Frans van Morkhoven - Overige Aanvrager is chauffeur.
Vernieuwen winkelhuis.
Maken opening in de voorgevel voor plaatsing automaat.
1978 P 2783 Woning - H.Jansen van der Wegen en van der Belt Aan - uitbouw achterzijde Verandering winkelwoning tot woning.