Bredaseweg 149 (Tilburg)

Bredaseweg 149 (Tilburg)
Bredaseweg 149.JPG
Locatie Bredaseweg 149, Tilburg


Gegevens Digitaal Bouwarchief Tilburg

In het digitale bouwarchief staan documenten van goedgekeurde en uitgevoerde bouwaanvragen. Over dit pand is onderstaande informatie te vinden.

Jaar Kad. sectie & nummer?? Soort gebouw Oud huisnr. Aanvrager Architect Aard aanvraag Bijzonderheden
1927 P 764 Woning - Wed. J. Wijngaard - Wijziging gevel Gedeeltelijk vernieuwen gebouw.
Verhogen rechter scheidingsgevel, dik 9 cm.
Wanden trapkoker van bimscementplaten.
1982 P 2573 Woning - Ch. v.d.Lee - Aan en uitbouw achterzijde Aanvrager woont Klaverstraat 41.
Verandering woning.
1986 P 764
P 2573
Woning - J. Ter Beek - Wijziging gevel Opslagruimte/onderdoorgang met daarachter bouw garage.
1990 - Woning - J. Ter Beek - Aan - uitbouw achterzijde Verzoek tot afwijking bouwtekening , aanvraag 1987.