Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Brabantse Kunst Stichting

In 1947 werd de Brabants Edelambacht in Tilburg opgericht om de kunstnijverheid te stimuleren. In 1958 werd de naam Brabantse Stichting voor Beeldende Kunst en Edelambacht en in 1960 Brabantse Kunst Stichting (BKS). Het doel was belangenbehartiging van Brabantse kunstenaars, waarbij de BKS de gemeente adviseerde bij de subsidieverdeling. De exposities vonden vanaf 1956 voornamelijk plaats in de thuishaven aan de Spoorlaan. Het BKS-lidmaatschap was aan een ballotage onderhevig, waarmee de stichting bepaalde wie zich beroepskunstenaar mocht noemen. Dit procédé veroorzaakte mede dat kunstenaars in 1971 de Vereniging Midden-Brabantse Kunstenaars (MBK) oprichtten. De BKS stopte in 1976, waarna aan de Spoorlaan het provinciale Kunstcentrum Brabant (KCB) werd gevestigd. Omdat de KCB zich vooral toelegde op opdrachtverwerving ontstonden er spanningen met het provinciebestuur, dat vanaf 1982 stopte met subsidiëring. In 1983 ontstond de provinciale instelling Nieuwe Brabantse Kunststichting (NBKS). Die verhuisde in 1984 naar Oirschot en in 1992 naar Breda. In 2009 fuseerde de NBKS met muziekorganisatie BraM, de Vereniging van Brabantse Filmtheaters en het Literair Informatiepunt Brabant tot het Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur (BKKC). Deze vestigde zich in 2009 in Tilburg.

Foto: Wil van Dusseldorp, collectie Regionaal Archief Tilburg.