Brabant strijdt voor zijn universiteit

BalkTiu.jpg


Op woensdag 12 november 1986 trekken ruim tweeduizend demonstranten naar het Binnenhof in Den Haag onder aanvoering van rector magnificus Ruud de Moor. Daar aangekomen laten ze honderden wekkers rinkelen om de Tweede Kamer wakker te schudden, waarna - voor het oog van de journaalcamera’s - tienduizend rode ballonnen het luchtruim kiezen. De Katholieke Universiteit Brabant, die zich pas net universiteit mag noemen, laat flink van zich horen.

Brabantstrijdt1986.jpg

Selectieve-krimp-en-groei

Wat is er aan de hand? Onderwijsminister Wim Deetman heeft in september met zijn zogenaamde ‘selectieve-krimp-en-groei-operatie’ de universiteiten hard getroffen. En Tilburg het hardst. De KUB dient voor 1.200.000 gulden te ‘ontbureaucratiseren’ (evenveel als elke andere universiteit, dus niet naar rato van grootte). Daarnaast moet Tilburg de subfaculteit Letteren opheffen én de subfaculteit Psychologie overplaatsen naar Nijmegen, wat elk ruim twee miljoen gulden aan bezuinigingen oplevert. Ter compensatie zou de opleiding Sociologie van de Nijmeegse universiteit naar Tilburg verhuizen.

De recente naamgeving lijkt een godsgeschenk, want de provincie Brabant toont zich solidair met ‘haar’ universiteit. Het College van Bestuur dat met een open brief al zijn ongenoegen had kenbaar gemaakt, zoekt snel contact met de Nijmeegse universiteit. Gezamenlijk wordt een convenant opgesteld.

Succes

De dag na de manifestatie laat minister Deetman weten dat Letteren pas in 1990 geëvalueerd zal worden zoals eerder was afgesproken. De subfaculteit zal dat glansrijk doorstaan. De ludieke actie heeft geholpen zo lijkt het. Al was het voor Letteren positieve rapport van extern deskundige Sem Dresden wellicht meer doorslaggevend voor de minister.

Uiteindelijk blijft ook Psychologie voor Tilburg behouden, mede dankzij steunbetuigingen van vooraanstande psychologen en 'solidariteitsbezuinigingen' bij de filosofen, economen en rechtswetenschappers. De ontbureaucratisering vindt wel plaats, vooral ten koste van het niet-wetenschappelijk personeel. Het zwalkende onderwijsbeleid van de minister doet Tilburg uiteindelijk grimlachen: Letteren moet toch twee miljoen bezuinigen, maar krijgt van de overheid tegelijkertijd eenzelfde bedrag aan vernieuwingsgelden.