Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Boerenbond Udenhout, standsorganisatie

Boerenbond Udenhout, standsorganisatie
Boerenbond.JPG
Het bestuur van de Boerenbond in 1952.

Drie jaar na de oprichting van een Boerenleenbank volgde de oprichting van een Boerenbond, een belangenorganisatie of standsorganisatie. De oprichting was op 9 december 1902. De Boerenbond ontwikkelde zich tot een machtige omvangrijke organisatie, met steeds meer activiteiten en met heel veel invloed in het dorp.

Begin jaren negentig kondigde zich een fusie aan van de zelfmengende Boerenbonden van Midden-Brabant. De overheid had afgekondigd dat er voortaan in de mengvoederfabriek slechts één soort voeder per productielijn mocht worden geproduceerd. Daarnaast was sprake van broodnodige schaalvergroting. Voor de Boerenbond Udenhout betekende dit dat het coöperatieve deel uit de organisatie verdween. De officiële afsplitsing van het “standsorganisatorische deel” gebeurde bij notariële acte van 28 december 1992 ten overstaan van notaris mr. A. Hendrikx te Boxmeer. De nieuwe naam van deze vereniging luidde “NCB afdeling Udenhout”. Eveneens werden op 28 december 1992 voor dezelfde notaris verleden de herziene statuten van de vereniging “Coöperatieve Boerenbond Udenhout U.A.”. Daarmee was de splitsing van de Boerenbond Udenhout juridisch een feit. De nieuwe coöperatie kon nu zelfstandig gaan onderhandelen over het samen opgaan in de regionaal werkende coöperatie ”Brameco”. Dat laatste gebeurde in 1994. Op 3 jan 1994 werd de Boerenbond Udenhout uitgeschreven bij de KvK (dossier 5333). Rond de eeuwwisseling is Brameco weer samengegaan met de mengvoedercoöperatie “ZON” (Zuid Oost Nederland) in Eindhoven.

Zie ook