Blaak

Op de oudste kaart van Tilburg, die van Diederik Zijnen (1760), zijn in het gebied ten zuiden van de huidige Gilzerbaan en ten westen van het huidige Dongepad vijf vennen getekend. Deze heetten de Blaak, Kolkven, ‘t Geregt, Kleinblaak en Rietven. Het waren ondiepe plassen die ’s zomers droogvielen. Een betere ontwatering deed de plassen aan het begin van de twintigste eeuw verdwijnen. ‘Blaak’ is afgeleid van het Zuid-Nederlandse woord ‘blak’, dat ‘stil, rustig water’ betekent. Dit is weer afgeleid van het Middel-Nederlandse ‘blec’, dat de betekenis heeft van ‘land dat even boven het water uitkomt’. Van Dale verklaart ‘blak’ nog als ‘vlak’, ‘effen’, ‘kaal’ ‘blank’ en ‘onder water’. De eerste vermelding van de Blaack dateert van 1604. Naar het ven Blaak is de wijk de Blaak genoemd.