Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Bisschop Zwijsenstraat (Tilburg)

Stadsdeel: Oud Zuid
Wijknaam: Oude Dijk
Datum besluit: B & W 28 januari 1965
Jaar: 1934De straat, lopende vanaf het Stadhuisplein, tegenover de Monumentstraat, zuidwaarts, tot de Broekhovenseweg bij de Voltstraat.


Bisschopzwijsenstraat.jpg


[Copyright foto: www.elsfranken.nl (2008)]


Herkomst

8151.jpgJoannes Zwijsen werd geboren te Kerkdriel(> Kerkdrielstraat)op 28 augustus 1794 als zoon van molenaar Petrus Zwijsen en Wilhelmina van Herpen. Hij werd op 20 december 1817 tot priester gewijd te Mechelen en spoedig daarna benoemd tot assistent te Vught en daarna te Tilburg. Op 14 september 1818 werd hij benoemd tot kapelaan te Schijndel, op 26 april 1828 tot pastoor te Best en op 8 mei 1832 tot pastoor te Tilburg, waar hij de laatste Witheer van Tongerlo, pastoor Evermodus Duchamps, opvolgde (> Pastoor Duchampsstraat).

Hij is vooral bekend geworden door het oprichten van de Congregatie van de zusters van O.L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid in 1832 en de Congregatie der fraters van O.L Vrouw Moeder van Barmhartigheid in 1844. In 1844 liet hij aan de toenmalige Nieuwen Dijk (de huidige Bisschop Zwijsenstraat) een riante pastorie bouwen, die er thans nog staat. Zwijsen had een bijzondere vriendschappelijke band met de prins van Oranje, de latere koning Willem II, die vaak op zijn pastorie te gast was.

Bij gelegenheid van de inhuldiging op 28 november 1840 van koning Willem II werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Op 14 januari 1842 werd hij benoemd tot bisschop van Gerra i.p.i. (in partibus infidelium, dat is in de gebieden der ongelovigen) en coadjutor van de apostolische vicaris van 's-Hertogenbosch, met recht van opvolging en belast met het bestuur over de districten Ravenstein, Megen en Grave. Van 24 september 1847 tot 3 juli 1848 trad hij op als zaakgelastigde van de H. Stoel bij de regering in Den Haag en als vice-superior der Hollandse Zending. Bij het herstel van de Kerkelijke Hiërarchie werd hij op 4 maart 1853 benoemd tot aartsbisschop van Utrecht en administrator apostolicus van het bisdom 's-Hertogenbosch.


Hij verliet Tilburg op 1 mei 1854. Bij een aanslag op zijn leven op 15 juli 1863 in huize Gerra te Haaren, raakte hij zwaar gewond. Op zijn verzoek werd hij per 4 februari 1868 ontslagen als aartsbisschop van Utrecht en benoemd tot aartsbisschop-bisschop van 's-Hertogenbosch. Mgr. Joannes Zwijsen overleed te 's-Hertogenbosch op 16 oktober 1877. Zwijsen was huisprelaat van paus Pius IX, Romeins Graaf en Burger, Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Grootofficier van de Eikenkroon.


De Bisschop Zwijsenstraat werd door de gemeenteraad op 8 oktober 1881 officieel vastgesteld als Zwijsen-straat, (vroeger Nieuwedijk), van B. Kerstens tot aan de Spie einde Piusstraat. Deze Nieuwen Dijk werd in 1669 aangelegd. In een akte van 13 april 1669 lezen we: Dat enkele lieden binnen de parochie Tilburg, achter de kerk aldaar, terplaatse genaamd de schoolwijden, zullen afgraven ene weg, breed ter halve van de sloten aan de wederzijde, 21 voeten, aanvang nemende zuidwaarts aan 't Heike, geheten den Hoogt en strekkende noordwaarts tot naar en de voorbij de huizen gestaan aan de kerke voorschreven. Op de kaart van D. Zijnen uit 1760 is deze Nieuwen Dyk ook aangegeven. In 1934 werd de straatnaam Zwijsenstraat gewijzigd in Bisschop Zwijsenstraat.


Bron: Ronald Peeters, De straten van Tilburg (1987).