Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Bilsen, Franciscus Jacobus Karolus van

Frans van Bilsen
Volledige namen Franciscus Jacobus Karolus van Bilsen
Geboortedatum 25-01-1911
Geboorteplaats Ginneken en Bavel
Adres Ringbaan-Oost 14F
Woonplaats Tilburg
Burgerlijke staat Gehuwd
Naam echtgeno(o)t(e) Francis Nicolasina Maria Clarijs
Beroep administrateur / hoofdagent
Overlijdensdatum 20-01-1944
Plaats van overlijden Venlo

Geef de oorlog een gezicht!

Kun jij ons helpen met het schrijven van het levensverhaal van deze persoon?

Hoewel het meer dan 75 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog blijft het belangrijk de slachtoffers te herdenken. We willen door hun verhaal te vertellen de slachtoffers eren en de herinnering levend houden Alle Tilburgse oorlogsslachtoffers zijn opgenomen in de Wiki Midden-Brabant en we streven er naar van ieder een levensbeschrijving en foto op te nemen.

Helaas hebben we van sommigen maar beperkte of soms helemaal geen informatie. We hebben jouw hulp nodig deze levensverhalen vast te leggen door ontbrekende informatie aan te vullen met verhalen of foto’s. We ontvangen je reactie graag via info@regionaalarchieftilburg.nl o.v.v. Wiki Oorlogsslachtoffers.

In bewerking

Bilsen, Franciscus 'Frans' Jacobus Karolus van (geb. Ginneken en bavel 25-01-1911, gest. Venlo 20-01-1944), administrateur. Zoon van Karel Hubertus van Bilsen (?-1942), gemeenteveldwachter, en Maria Elisabeth Hubertina Cox (?-1956). Op 26-08-1936 trouwde hij te Hillegers met Francisca Nicolasina Maria Clarijs (1908-?). Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren. Frans van Bilsen overleed op 20-01-1944 te Venlo, nadat hij een dag eerder was neergeschoten.

Achtergrond en jeugd

Frans van Bilsen werd op 25 januari 1911 geboren in Ginneken en Bavel. Hij was het eerste kind uit het huwelijk van gemeenteveldwachter Karel Hubertus van Bilsen en Maria Elisabeth Hubertina Cox. Na hem volgden nog twee meisjes en twee jongens.

Aan het kleinseminarie Wernhoutsburg in Zundert haalt Frans zijn gymnasiumdiploma, vervolgens volgt hij de politieopleiding. In 1933 werd hij benoemd als politieagent in Hillegersberg, toentertijd een zelfstandige gemeente (nu behorend bij Rotterdam).

Gebeurtenis

Frans van Bilsen had het nadeel dat hij in verzetskringen werd gezien als verdacht. Nadat hij in mei 1940 als hoofd van de politie in Ginneken in conflict was gekomen met de burgemeester van Breda, was hij met Duitse hulp geplaatst bij de politie in Vlaardingen. Hij was daar ook lid van het Rechtsfront van de NSB geweest. Maart 1942 werd hij in Vlaardingen oneervol ontslagen wegens ongedisciplineerd gedrag, valse beschuldigingen tegen superieuren en zich laatdunkend uitlaten over de commissaris van politie. Het ontslag gebeurde ook op verzoek van de Duitse autoriteiten. Op 22 juni 1942 vertrok hij naar Tilburg, waar hij portier werd bij een textielfabriek.

De Stem

Hij besteedde het grootste deel van zijn vrije tijd aan het uitgeven van het illegale blad De Stem van Vrij Nederland: Voor God, Koningin en Vaderland. Van Bilsen draaide in eerste instantie het blad in zijn eentje: hij was bedenker, redacteur, drukker, uitgever én colporteur. Later drukte A. Greven in Tilburg het blad. In december 1942 verscheen het eerste nummer. Het blad verscheen maandelijks. 'Dit blad lezen, laten lezen, doorgeven en verspreiden' was het motto, dat bovenaan de voorpagina stond. Het schrijven en uitgeven van illegale bladen was onderdeel van het geestelijke verzet, dat op deze manier de lezer hoop wilde geven op de uiteindelijke overwinning en een geest van verzet en geestelijke weerbaarheid wilde oproepen. Illegale bladen zorgden ook voor geestelijk tegengif tegen de nationaalsocialistische ideologie.[1]

In december 1943 veranderde Van Bilsen de titel in De Stem: voor God, Koningin en Vaderland, om daarmee duidelijk te maken dat het blad geen concurrent was van het illegale blad Vrij Nederland. Na de dood van Van Bilsen nam Gerard Dercks zijn werk over. Samen met zijn medewerker Bernardus de Wijs werd hij gearresteerd en op 4 september 1944 in Vught gefusilleerd.[2]

Englandspiel

Eind augustus 1943 kwam hij in contact met twee geheime agenten, Bernard Ubbink en Peter Dourlein, die in het kader van het beruchte Englandspiel in Duitse handen waren geraakt, weer waren ontsnapt uit de gevangenis in Haaren en naar Engeland wilden om daar duidelijk te maken dat de Duitsers op de hoogte waren van alle geheime operaties die in dat verband vanuit Londen werden uitgevoerd. Met hulp van Van Bilsen slaagden zij er inderdaad in om de Nederlands-Belgische grens over te steken. Door dit en ander illegaal werk hoopte Van Bilsen als onverdachte illegale werker geaccepteerd te worden. Maar de geruchten over Duitse sympathieën en over verraad konden niet weggenomen worden. Zijn signalement en foto werden opgenomen in het illegale blad Het Contra Signaal nr. 1 (15-10-1943), als verdacht van samenwerking met de bezetter.[3] In december 1943 werd de waarschuwing herhaald in het blad van de Ordedienst (OD), Signalementenblad. Op 19 januari 1944 werd hij in Blerick door een illegale werker neergeschoten. Hij overleed de volgende dag in Venlo.

Het Contra Signaal met daarin de waarschuwing voor Van Bilsen

Bronnen

Regionaal Archief Tilburg,

Delpher

Literatuur

Internet

Geheugen van Tilburg

Noten

  1. Ad de Beer en Gerrit Kobes, Het leven gebroken. De geschiedenissen van de Tilburgers die als gevolg van de strijd tegen Duitsland en de bezetting van Nederland om het leven kwamen, Tilburgse Bronnenreeks 4 (Tilburg 2002), p.95
  2. Lydia E. Winkel en Hans de Vries, De ondergrondse pers, 1940-1945 (3e druk). Utrecht 1989, p. 229
  3. Het Contra SIgnaal verscheen eenmalig in het najaar van '43. Het blad bevatte signalementen van Duitse agenten en gevaarlijke personen en werd uitgegeven door de Falsificatie Centrale. Organisatie en redactie waren in handen van de Nijmeegse rechtenstudent Jacobus Johannes de Weert. Op verzoek van de uitgevers van het Signalementenblad werd de activiteit uit veiligheidsoverwegingen gecentraliseerd en beide uitgaven werden gecombineerd. bron: Lydia E. Winkel en Hans de Vries, De ondergrondse pers, 1940-1945 (3e druk). Utrecht 1989