Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Biezenmortelsestraat 8

Ten Heijst
OdenhoutBiezenmortelsestraat8-1.jpeg
De Mertel, Biezenmortelsestraat 8

18e eeuw

De boerderij, thans bekend als hoeve De Mertel, is in 1748 eigendom van Thomas van Rijswijk, die in zijn eerste huwelijk getrouwd is met Petronella Peter Colen. Hij kan de boerderij van zijn schoonfamilie verwerven. In 1748 verkoopt hij de boerderij, bestaande uit een huis, schuur, schop en aangelegen erf, aan zijn zwager Franciscus Peter Colen. Kort daarna overlijdt Petronella Colen en hertrouwt Thomas met Adriana de Jongh. Uit dit tweede huwelijk stamt zoon Andries van Rijswijk, wiens nazaten de boerderij tegenwoordig bewonen. In de tussenliggende periode verdwijnt de hoeve echter uit de familie.

19e eeuw

In 1815 zijn de rentenier Jan Hendrik van Iersel en zijn vrouw Petronella Nicolaas van de Pas eigenaar van de hoeve. Het echtpaar heeft geen kinderen en ze verkopen dat jaar in onverdeeld eigendom verschillende boerderijen aan Adriaan en Hendrina van Iersel, broer en zus van Jan Hendrik, en aan Cornelis Nicolaas van de Pas, broer van Petronella. Enkele jaren later, Hendrina is dan inmiddels overleden, wordt de onverdeeldheid tussen de families Van Iersel en van de Pas opgeheven. Cornelis Nicolaas van de Pas krijgt de boerderij aan de Biezenmortelsestraat toebedeeld. De familie Van de Pas blijft eigenaar tot 1886. De familie Van Laarhoven wordt dan de nieuwe eigenaar.

20e eeuw

Via Adriana van Laarhoven, die trouwt met Cornelis Hamers, komt de boerderij in bezit van de familie Hamers. Ze laten de boerderij na een brand in 1913 herbouwen. Cornelis Hamers en Adriana van Laarhoven hadden één dochter, Maria (Mieke), geboren in 1892. Toen de weduwe Hamers – van Laarhoven op 7 januari 1936 overleed, bleef Mieke alleen achter op de boerderij. Ze verhuisde kort daarna naar een verpleeginrichting in Etten. Curator Jan van Rijswijk (zijn grootmoeder Anna Maria Hamers was een zuster van Cornelis Hamers) kan de boerderij van Mieke Hamers pachten. Via een omweg woonde daarmee na bijna tweehonderd jaar weer een nazaat van de eigenaar uit 1748 op de boerderij. De familie Van Rijswijk kan de boerderij later in eigendom verwerven.

Zie ook 34 Ten Heijst


Video