Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Biezenmortelsestraat 1

De Gomelaar
OdenhoutBiezenmortelsestraat1-1.jpeg
Biezenmortelsestraat 1

Café ’t Gommelen, Biezenmortelsestraat 1, is onbetwist het oudste en ook het pand met de meeste historie. Bij de invoering van het kadaster in 1832 is er al sprake van een café. Johannes Jan Lommers, van beroep kroeghouder, woont in het pand. Hij had het in 1808 voor 1200 gulden gekocht van de familie De Jongh. Later is het pand eigendom van Jan Baptist de Rooij. Ook dan wordt er café gehouden, want naast timmerman en molenmaker geeft hij het beroep van tapper op. De Rooij bouwt in 1843 een nieuw huis en schuur, maar dit gaat twee jaar later, op 8 juli 1845, geheel in vlammen op. Het is landelijk nieuws want de Leydsche Courant meldt in een bericht dat het geheel voor ƒ2.500 verzekerd was. Zoon Antonius, die ook timmerman was, verkrijgt café ’t Gommelen. Omstreeks 1866 bouwt hij op het naastgelegen perceel een dubbel woonhuis, tegenwoordig Biezenmortelsestraat 3. Hij overlijdt ongehuwd in 1888. Zijn broer Bart erft het café en de huizen op ’t Gommelen. Bart is een ondernemend type. Bart begint in de aannemerij, richt een boterfabriek op, maar krijgt vooral bekendheid als oprichter van de Udenhoutse steenfabriek. Ook café de Schol, oorspronkelijk een stationskoffiehuis, is door Bart de Rooij gebouwd.

Tegenwoordig is café ’t Gommelen eigendom van de nazaten van Francis de Weijer en zijn vrouw Adriana van Riel. Francis werd in 1919, mede namens zijn kinderen, eigenaar. Hun zoon Kiske (Johannes Cornelis) de Weijer en zijn vrouw Johanna Maria Verhoeven zetten het café voort. Naast het café heeft Kiske ook een klompenmakerij. Hij is opgevolgd door Kiskes dochter Ciska en haar man Pietje Scheffers. Later hebben dochter Marian Scheffers en haar man Peter van Raak het café overgenomen. Sinds enige jaren wordt het café al weer door de volgende generatie uitgebaat namelijk door Nicole van Raak en haar man Ruud van Dun. Het pand van café ’t Gommelen, Biezenmortelsestraat 1 wordt in drie aparte gedeelten bewoond. Nicole en Ruud van Dun – van Raak, Marian en Peter van Raak – Scheffers en Rinus, de broer van Marian.


Zie ook 47 De Gomelaar