Beveiliging

BalkTiu.jpg

‘Man met hond’

Tot 2001 was beveiliging een onderdeel van de afdeling Post en bewaking. De medewerkers hielden toezicht tussen 7:00 en 23:00 uur en voor alle zekerheid woonde afdelingshoofd Cees Boor in een dienstwoning op de plek waar nu de Faculty Club staat. Toen het aantal nachtelijke inbraken begon toe te nemen – computers en servers waren bijvoorbeeld populair - werd een aparte afdeling Beveiliging ingesteld, die door de week ook nachtdiensten ging doen. De inbraken verplaatsten zich vervolgens naar het weekend waardoor weekenddiensten noodzakelijk werden. Daarvoor werd en wordt een beroep gedaan op een externe bewakingsdienst. Tot 2009 werden de nachtdiensten ingevuld door een ‘man met hond’. Daarna werd, vanwege de veiligheid van de medewerkers zelf, overstapt op een bezetting met twee beveiligers.

Professionalisering

De omstandigheden op de universiteit zijn de laatste decennia drastisch veranderd. Zo is het aantal gebouwen (20) verdubbeld in vergelijking met een kwart eeuw geleden. Ook zijn die gebouwen veel langer open, ook in het weekeinde. De bibliotheek is anno 2017 open tot middernacht, ook in het weekeinde. Ook het Montesquieu Learning Centre is laat open: dagelijks tot 22.30, in het weekeinde tot 22.00 uur. Daarnaast heeft de universiteit intussen ook vestigingen in Utrecht en Den Bosch. Het wekt geen verbazing dat de hoeveelheid bewakingspersoneel is toegenomen. De universiteit zelf heeft drie mensen in dienst; voor het overige wordt een beroep gedaan op personeel van een externe bewakingsdienst.

Nieuwe beveiligingsthema's

Het resultaat is dat het aantal inbraken in de loop der jaren drastisch is afgenomen, ook omdat de universiteit over een state of the art inbraakbeveiligingssysteem beschikt. Wel zijn er andere beveiligingsthema’s bijgekomen: bedreiging (van zowel medewerkers als studenten), intimidatie, stalking, radicalisering en drugsoverlast. In 2014 kreeg de universiteit te maken met een bommelding, een loos alarm.

Vigilant building

De afdeling Beveiliging, sinds 2005 onder leiding van Cees Braken, was lang gehuisvest op de begane grond van het Koopmansgebouw, sinds 2006 is er een eigen onderkomen, het Vigilant building. Daar bevindt zich een meldloge met intercom en komen de beelden van 125 camera’s binnen. Slagbomen en beveiligingsinstallaties kunnen ook vanuit Vigilant worden bediend, en de bedrijfshulpverlening wordt vanuit hier geregeld. Elk gebouw heeft een eigen beheerder, en ook is er – voor het geval dat - een universitair Crisis Management Team onder leiding van de voorzitter van het College van Bestuur. Het team wordt jaarlijks getraind om voorbereid te zijn op mogelijke calamiteiten.