Berkum, Peter van

BalkTiu.jpg


Peter van Berkum
Media Not found
Persoonlijke gegevens
Volledige naam Petrus Paulus van Berkum
Geboortedatum 17 december 1901
Geboorteplaats Den Helder
Sterfdatum 27 september 1977
Sterfplaats Tilburg
Wetenschappelijk werk
Vakgebied economie
Publicaties De betalingsbalans als uitgangspunt eener beschouwing over de meest recente structuurwijzigingen in het economisch leven (1938)
Promotor prof. H.A. Kaag

Petrus Paulus (Peter) van Berkum (1901-1977) was rector magnificus van de Katholieke Hogeschool Tilburg in de jaren 1946-1947 en 1957-1958. Van Berkum werd in 1928 student aan de RK Handelshoogeschool en behoorde in 1933 tot de eerste drie afgestudeerden van de instelling (cum laude). Hij was tevens de eerste promovendus in 1938 (cum laude) en de eerste hoogleraar van ‘eigen kweek’ (1939). Hij bleef hoogleraar in Tilburg tot aan zijn emeritaat in 1972.

Van Berkum studeerde aanvankelijk voor leraar boekhouden, staathuishoudkunde en statistiek aan de Katholieke Leergangen. Hij werkte als docent in die vakken tijdens zijn academische studie economie en zijn daaropvolgend promotietraject. Van Berkum was actief in het studentenleven onder meer als praeses van TSC St. Olof. In 1934 was hij medeoprichter Tilburgse Academische Economen Kring (TAEK).

Berkum.gif

Opvolger Cobbenhagen

Van Berkum promoveerde bij zijn latere collega-professor Kaag op het proefschrift: 'De betalingsbalans als uitgangspunt eener beschouwing over de meest recente structuurwijzigingen in het economisch leven'. Kort daarna volgde zijn benoeming tot hoogleraar, met aanvankelijk de leeropdracht Bedrijfsleer. In 1954 volgde hij de overleden Cobbenhagen op met de leeropdracht ‘Algemene leer en geschiedenis der economie’. Meer dan zijn voorganger had Van Berkum oog voor de betekenis van de opkomende kwantitatief-mathematische en econometrische methode in de economie.

Praktisch en beschouwelijk

Van Berkum was niet alleen een voortreffelijk wetenschapper, maar ook iemand met aandacht voor praktische economische en meer beschouwelijke vraagstukken. Hij publiceerde over uiteenlopende onderwerpen, zoals monetaire vraagstukken, ondernemingsfinanciering, internationale economische politiek en de economie van gezondheidszorg en ziekenhuiswezen.

Van Berkum was na 1945 een van de belangrijkste adviseurs van de regering en had zitting in diverse regeringscommissies. Verder was hij ongeveer twintig jaar bestuurslid van de Stichting RK Gasthuis, waar de Tilburgse ziekenhuizen onder vielen, en commissaris bij onder andere Hoogovens. Van Berkum overleed in 1977, het jaar waarin de hogeschool haar vijftigjarig bestaan vierde. Als oud-student, promovendus, hoogleraar én schoonvader van de latere rector Van Veldhoven was Van Berkum de belichaming van dat gouden jubileum. Hij was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Commandeur in de Orde van St. Silverster.