Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Beljaars & Zn., Q.

Deze fabriek is onderzocht door Brands, Joop ingevoerd door Wiki: Evers Zuidweg, Hennie

Beljaars Q & Zn. Wollenstoffenfabriek
Afbeelding gewenst
Type bedrijf Wollenstoffenfabriek
Vestigingsadres Zomerstraat
Datum oprichting Vermoedelijk 28-07-1865
Datum opheffing Medio 1873
Eigenaars / oprichters Quirinus Beljaars
Opvolging Zijn beide zonen Adrianus C. en Bernardus Q. Beljaars
Reikwijdte van het bedrijf Vermoedelijk lokaal/regionaal

Algemene omschrijving

De wollenstoffenfabriek is door een professionele stadssecretaris opgericht, curieus in dienst van de stad Tilburg. Vader Beljaars heeft grond en een gebouw aangeschaft vermoedelijk voor zijn zonen. Beljaars past al mechanisatie toe door het gebruik van stoomkracht. Rond 1865 is er nog geen echte specialisatie maar meer van hetzelfde zoals spinnen, weven, kaarden en droogscheren tot het eindproduct lakens, baaijen en duffels van grof wol voor de lokale- en regionale markt.

Leidse drapeniers hebben de Tilburgse textielindustrie de fijne kneepjes van het vak aangeleerd. De arbeidsomstandigheden zijn slecht, tot ver in de 19e eeuw maken mannen, vrouwen en kinderen, onder primitieve omstandigheden, zeer lange uren voor een schamelloon. De bovenklasse van fabrikanten, notabelen en de rooms katholieke clerus onderdukt de onderklasse van o.a. Tilburgse arbeiders. De RK kerk heeft ook een positieve bijdrage gehad in de vorm van armenhulp.

Andere sociaaleconomische omstandigheden: toen Beljaars in 1865 begon, is er al een afname van thuiswevers en fabriekshuizen en een toename van spinners en wevers in loondienst van de fabrikant in grotere fabrieken. De eerste stoommachine in Tilburg leidt in 1827 tot protest onder de Tilburgse textielarbeiders; ze zijn bang hun werk te verliezen.Het uurloon is zo laag, dat vrouwen en kinderen moeten meewerken om in ieder geval te kunnen eten en wonen. De Tilburgse situatie wijkt af van andere textielregio’s; in de wolstad met veel open ruimte hebben veel bewoners de mogelijkheid om van een moestuin te eten. Door het bouwen van grotere fabrieken en de compacte huizenblokken vallen de moestuinen weg.

De Textielindustrie is erg conjunctuurgevoelig. Beljaars start zijn bedrijf in 1865 tijdens een algemene groeiperiode (1845-1875) van de Tilburgse textielindustrie. Toch moeten al vanaf 1870 de relatief kleine bedrijven sluiten door de vrijhandelspolitiek en het protectionisme in het buitenland.

Oprichter en opvolger(s)

Quirinus Beljaars uit Tilburg * 01-05-1804/T03-11-1896, secretaris van de gemeente Tilburg. De medefirmanenten zijn de zoons Adrianus Cornelis * 04-08-1842 en Bernardus Quirinus *04-11-1847. De directeur is, gelet op de leeftijd, zoon Adrianus als oudste van 23 jaar. Zoon Bernardus Quirinus was 18 jaar.

De onderneming is in 1865 opgericht en is al in 1873 ontbonden.

Herkomst en achtergrond oprichter

Quirinus Beljaars is afkomstig uit Helmond en heeft sinds oktober 1837 naar tevredenheid van de toemalige gemeenteraad, wethouders en burgemeester van Tilburg meer dan 50 jaar secretaris geweest van de gemeente Tilburg en heeft als secretaris intensief aan de locale samenleving deelgenomen.


Quirinus Adrianus BELJAARS, Ter gelegenheid van zijn gouden jubileum werd dit borstbeeld vervaardigd door de Tilburgse beeldhouwer H. van Tielraden. Het bevindt zich thans in het RHCT (Regionaal Historisch Centrum Tilburg).


Stadssecretaris Quirinus Beljaars
Tilburgse Courant 19-10-1887

Dochter Johanna Cornelia Beljaars huwt met weduwenaar/ fabrikant Jacobus Eras(met als moeder Jacoba Brouwers, van het fabrikantengeslacht J.Brouwers).

Uit Delpherverslagen houdt secretaris Beljaars zich bezig met, het tegen rente, ondersteunen van leningen.

Gezinskaarten

Bronnen

 • 564 Genealogische dossier 33 doos 2,afgeleid van aanvraag hinderwetvergunning en Tilburgse Courant 06-07-1873
 • Tilburgse Courant 19-10-1887
 • Geen info Toegang 41 inventarisnrs 517 en 530
 • "Tilburgse Courant 06-07-1873"
 • Afgeleid kadaster
 • Aanvraag hinderwetvergunning op 28-07-1865
 • Jaar 1865 28 juli Kerk sectie L nrs 1721,1722
 • Eigenaar 2442/3194
 • Aanvraag hinderwetvergunning op 28-07-1865
 • HR1926-304
 • Uit IVO en van Gorp Tilburg...