Beha-aha

BalkTiu.jpg

Het congres ‘Arbeid-Vrouw-Gezin’ uit 1978 is zonder twijfel een van de meest spraakmakende uit de universitaire geschiedenis. Niet zozeer vanwege het besprokene – hoe relevant ook – maar door de tentoonstelling van honderden roze geverfde beha’s in de foyer bij de aula. Een drietal vrouwelijke leden van het toen nog bestaande vak Politieke Ekonomie (Polek) wilde de achterstelling van vrouwen aan de orde stellen, onder meer door een spraakmakende tentoonstelling. Met succes: de tentoonstelling werd verboden door het College, en ook de rechter achtte ‘Van BeHa naar Aha’ strijdig met de fatsoensnormen. Waardoor er meer aandacht kwam dan ooit gehoopt. En het onderwerp heeft dankzij activiteiten als deze de politieke agenda tot op de dag van vandaag niet meer verlaten.