Beeld Vrijheidsstraat 2

Vrouwe Justitia, Vrijheidsstraat 2 1771

Vrouwe Justitia

Hardstenenbeeld van Vrouwe Justitia, een geblinddoekte vrouwenfiguur met in haar rechterhand een weegschaal en in haar linkerarm de hoorn des overvloeds. Dit beeld sierde het gemeentehuis in Raamsdonk-dorp, dat van 1771 tot 1929 onderdak bood aan het gemeentebestuur. Na de verhuizing van het gemeentebestuur van het Dorp naar het Veer, Raamsdonksveer was inmiddels flink wat groter geworden dan Raamsdonk, bleef het oude gemeentehuis als zodanig ongebruikt. Tijdens oorlogshandelingen in 1944 raakte het onherstelbaar beschadigd. Het beeld van Vrouwe Justitia werd teruggevonden in de puinhopen en opgeslagen. Omstreeks 1965 kreeg het een plaats aan de toen net opgeleverde nieuwe ambtswoning van de burgemeester, Burg. Prinssenlaan 45 in Raamsdonksveer. Na de verkoop van de ambtswoning en de opgeleverde verbouwing van het huidige gemeentehuis kreeg Vrouwe Justitia op 25 mei 1994 haar huidige standplaats. Het beeld is in 1771 naar alle waarschijnlijkheid gemaakt door Guilliam Carrier in samenwerking met Philips Schonck, de architect van het oude gemeentehuis in Raamsdonk.


Informatiebron

• Gré Konings, Geschiedenis van Raamsdonk (Raamsdonk, 1975) p. 31-32.

• www.vvvgeertruidenberg.nl.